Uzbekistan: medzi štáty so stredným príjmom

BRATISLAVA – Uzbekistan prijal päťročnú stratégiu rozvoja krajiny.

Po rozsiahlych verejných diskusiách Uzbekistan prijal päťročnú rozvojovú stratégiu na roky 2022-2026. Stratégia počíta s realizáciou rôznych opatrení, ktoré by mali vytvoriť základ pre začlenenie sa medzi „štáty s vyšším stredným príjmom“.
Medzi priority Stratégie patrí ďalšia ekonomická liberalizácia, privatizácia vo väčšine oblastí, konkurencia, eliminácia monopolov, prilákanie väčšieho množstva zahraničných investícií, cenová stabilizácia, decentralizácia, ktorá poskytne viac právomocí regiónom.

Zároveň je pre krajinu kľúčovým cieľom zvýšiť HDP na obyvateľa v priebehu nasledujúcich piatich rokov 1,6-krát a príjem na obyvateľa na 4 000 USD do roku 2030 zabezpečením stabilných vysokých mier rastu vo všetkých odvetviach hospodárstva vrátane energetiky, priemysel, strojárstvo, baníctvo, poľnohospodárstvo a iné.

Stratégia načrtáva ciele, ktoré zahŕňajú: zvýšenie produkcie zlata o 26% a striebra – o 42%, zvýšenie výroby produktov z medi a železných kovov o 2-násobok. Objem produktov vyrobených v chemickom priemysle dosiahne 2 miliardy USD vďaka rozvoju chemického a plynárenského priemyslu a zvýšeniu úrovne spracovania zemného plynu z 8 na 20 %. Plánuje sa zdvojnásobenie výroby stavebných materiálov, 3,2-násobné zvýšenie objemu výroby v kožiarskom a obuvníckom priemysle, 3-násobné zvýšenie výroby farmaceutických výrobkov a 2,8-násobné zvýšenie výroby nábytkárskych výrobkov.

Do roku 2026 sa tiež plánuje zvýšenie výroby elektriny o ďalších 40 miliárd kWh, čím sa celkový počet zvýši na 110 miliárd kWh. Okrem toho má vláda v úmysle ušetriť približne 3 miliardy metrov kubických zemného plynu zvýšením podielu obnoviteľnej energie na celkovej vyrobenej energii do roku 2026 na 25 percent.

Vláda Uzbekistanu považuje prilákanie investícií za dôležitú úlohu. Plánom je získať 120 miliárd dolárov v priebehu nasledujúcich piatich rokov, vrátane 70 miliárd dolárov v zahraničných investíciách. Uzbekistan chápe, že realizácia všetkých týchto aktivít si vyžaduje vysoký potenciál a značné zdroje. Preto je v mnohých cieľoch formulovaných v stratégii prioritou spolupráca s partnermi a integrácia do svetového spoločenstva.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.