Uzbekistan má už tridsať rokov nezávislosť

TAŠKENT – Uzbecká republika pred tridsiatimi rokmi vyhlásila nezávislosť od Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR).

Dňa 31. augusta 1991 vyhlásil prezident Uzbeckej Sovietskej Socialistickej Republiky Islam Karimov nezávislosť Uzbekistanu ako súčasti ZSSR. Dňa 31. augusta 1991 Najvyšší soviet Uzbekistanu prijal uznesenie „O vyhlásení štátnej nezávislosti Uzbeckej republiky“, ako aj zákon „O základoch štátnej nezávislosti Uzbeckej republiky“. Dňa 30. septembra 1991 bola Uzbecká Sovietska Socialistická republika premenovaná na Uzbeckú republiku.

Koncom roku 1991, po rozpade ZSSR, sa konalo referendum o nezávislosti Uzbekistanu, kde bola položená otázka: „Súhlasíte so štátnou nezávislosťou Uzbeckej republiky vyhlásenou Najvyšším sovietom Uzbeckej republiky? ” V referende nezávislosť podporilo 98,3% voličov, pričom 1,7% voličov bolo proti. Účasť na referende dosiahla 94,1%. Deň 1. september sa verejne oslavuje ako Deň nezávislosti Uzbekistanu. Je štátnym sviatkom.

Uzbekistan je na 14. mieste vo svete v produkcii zemného plynu, na treťom mieste na svete v exporte a na šiestom mieste vo výrobe bavlny, na siedmom mieste na svete vo vývoze uránu (4% svetových zásob uránu), v celkových zásobách zlata je Uzbekistan na štvrtom mieste na svete, a na úrovni produkcie zlata – na siedmej.

V rokoch 1991 – 2020 sa štruktúra ekonomiky dramaticky zmenila: podiel poľnohospodárstva na HDP klesol z 37% na 19,2% . Uzbekistan je závislý od dovozu obilia, domáca produkcia pokrýva iba 25% dopytu.

Štruktúra HDP podľa sektorov ekonomiky (2017) je nasledovná: podiel poľnohospodárstva na HDP krajiny – 19,2%, podiel služieb na HDP – 47,3%, priemyslu na HDP – 33,5%. Zamestnanosť: 44% v poľnohospodárstve, 20% v priemysle, 36% v službách.

Aby sa zabezpečilo objektívne a správne hodnotenie Uzbekistanu v medzinárodných ratingoch, štátny štatistický výbor neustále vypĺňa 17 dotazníkov medzinárodných organizácií. Spolupráca v oblasti štatistiky bola nadviazaná najmä s Európskou hospodárskou komisiou OSN, Medzinárodným menovým fondom, Svetovou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Ázijskou rozvojovou bankou a ďalšími medzinárodnými štruktúrami.

Objem prílivu zahraničných investícií do ekonomiky Uzbekistanu na rok 2020 dosiahol asi 10 miliárd dolárov. Podľa odborníkov sa podiel tieňovej ekonomiky na HDP Uzbekistanu odhaduje na 45-46%.

Menovou jednotkou je som. Mena je konvertibilná.