Uzbekistan: dopyt po elektrine sa zdvojnásobí

TAŠKENT – V dôsledku zrýchlenia reforiem, rozvoja priemyslu a rastu populácie v Uzbekistane prudko vzrastie dopyt po elektrickej energii, ktorý sa do roku 2030 takmer zdvojnásobí.

Vyplynulo to z porady v parlamente, ktorá sa týkala rozvoja Karakalpakstanu, autonómnej republiky na severozápade Uzbekistanu s hlavným mestom Nukusom.

Jedným z najdôležitejších cieľov súčasnej uzbeckej vlády v oblasti trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 sa stalo výrazné zvýšenie podielu energie získanej z obnoviteľných zdrojov.

Na parlamentnom stretnutí bola konštatovaná nízka energetická efektívnosť v odvetviach hospodárstva, iracionálne využívanie prírodných zdrojov, zotrvačnosť pri aktualizácii technológií, nedostatočná účasť súkromného sektora na implementácii inovatívnych riešení pre rozvoj „zelenej ekonomiky“ môže ovplyvniť dosahovanie prioritných národných cieľov a cieľov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja krajiny.

Jednou z aktuálnych oblastí v tomto smere je zvyšovanie energetickej efektívnosti ekonomických a sociálnych sektorov, plošné zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie pri poskytovaní dostupnej a dostupnej energie obyvateľom. Kvôli tomu sa plánuje podpísanie projektovej zmluvy na výstavbu veternej farmy s kapacitou 1 700 MW v Karakalpakstane v roku 2022.