UNTCAD: objem svetového obchodu stúpa

Objem svetového obchodu v hodnotovom vyjadrení ku koncu roka 2021 vzrástol o 25 %, čo umožnilo kompenzovať pokles dodávok v roku 2020, vypočítala Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (United Nations Conference on Trade and Development – UNTCAD

Vzostupný trend zasiahol všetky sektory svetového hospodárstva okrem leteckého priemyslu. Nárast cien na trhoch zároveň viedol k zvýšeniu nákladov na vývoz energetických zdrojov medziročne o 97 %, kovov o 41 %, chemických výrobkov o 35 %, potravín o 20 %. V tomto roku sa však rast po spomalení rastu globálneho HDP a spomalení globálnej inflácie spomalí.

Objem svetového obchodu vlani podľa UNCTAD  vzrástol na rekordných 28,5 bilióna dolárov. V prvom polroku sa zintenzívnil obchod s tovarmi aj službami. Vo všeobecnosti za rok dosiahol rast tovaru 27%, v službách 17%. Obchod so službami sa zároveň vrátil na predpandemickú úroveň až v štvrtom štvrťroku 2021.

Vývoz tovaru z väčšiny veľkých krajín už vo štvrtom štvrťroku výrazne prevýšil čísla za rok 2019: dodávky z Číny medziročne vzrástli o 43 % (dovoz vzrástol o 32 %), z Ruska o 33 % (dovoz o r. 23 %), Brazília – o 23 % (dovoz – o 33 %), USA – o 12 % (dovoz – o 20 %), Európska únia – o 10 % (dovoz – o 27 %). Celkový export rozvojových krajín sa medziročne zvýšil o 30 %, pričom dodávky z vyspelých krajín boli o polovicu nižšie – o 15 %. Výraznejšie vzrástol aj dovoz z rozvojových krajín – o 26 % oproti 19 %. V porovnaní s rokom 2019 sa ich export zvýšil o 35%, vo vyspelých krajinách – o 19%. Dovoz – o 28 % a 25 %. V prípade služieb podobné porovnanie (podľa údajov za 3. štvrťrok) stále ukazuje najmä pokles vývozu aj dovozu. Hlavnou výnimkou je India, ale vplyv pandémie na export IT služieb bol podľa očakávania menej výrazný.

V súlade s tým bol zaznamenaný vyšší rast v krajinách vyvážajúcich suroviny, zdôrazňuje UNCTAD. To ovplyvnilo najmä export energetických zdrojov (medziročný nárast o 97 %), kovov (plus 41 %) a chemických produktov (plus 35 %). Podľa Svetovej banky boli ceny železnej rudy vlani v priemere o 49 % vyššie ako rok predtým (najvyššie od roku 2011), hliníka o 45 % vyššie (najvyššie od roku 2008).

Vo všeobecnosti vzrástli zásielky vo všetkých sektoroch, okrem dopravných zariadení, kam patrí aj letecký priemysel (medziročne mínus 12 % a v porovnaní s rokom 2019 mínus 40 %). Vývoz potravín sa medziročne zvýšil o 20 % (o 31 % v porovnaní s predpandemickou úrovňou), pričom tento nárast je do značnej miery spôsobený aj rastúcimi cenami – podľa FAO (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) sú základné potravinové komodity (obilie, olej, mäso a mliečne výrobky, cukor) vlani zdraželi v priemere o 28 %.

Teraz sa však štvrťročné tempo rastu obchodu spomaľuje, a tak sa začiatkom roka očakáva pomalší rast. Vo všeobecnosti sa v tomto roku rast spomalí aj po spomalení globálneho ekonomického rastu (MMF znížil prognózu rastu globálneho HDP na tento rok zo 4,9 % na 4,4 %). Logistické ťažkosti budú zároveň pokračovať aj v tomto roku, a to aj napriek úsiliu firiem o zlepšenie spoľahlivosti dodávok a zvýšenie kapacity pre prepravu, verí UNCTAD.

Konferencia Spojených národov pre obchod a rozvoj (iné používané preklady: Konferencia Spojených národov o obchode a rozvoji, Konferencia OSN pre obchod a rozvoj/o obchode a rozvoji; anglicky United Nations Conference on Trade and Development, skratka UNCTAD) je jedna z organizácií systému OSN.

Ustanovená bola v roku 1963 Valným zhromaždením OSN. Plní otázky hospodárskej a obchodnej spolupráce. V súčasnosti je počet jej členov 191 a ich sídlo je Ženeva v Švajčiarsku. Programy UNCTAD sú zamerané na rozvoj obchodu, obchodnú a colnú politiku, surovinovú politiku a rozmach rozvojových krajín a ich ekonomickú integráciu.