Ukrajinsko-slovenská kniha určená pre malé deti

Úspešná a čitateľsky obľúbená kniha Príhody uja Hrmotku nedávno vyšla vo štvrtom vydaní, tento raz dvojjazyčne, a to ukrajinsky a slovensky.

Môže teda osloviť ukrajinské aj slovenské deti a je vhodná pre školy, v ktorých sa učia žiaci v jazykovo zmiešaných skupinách.

Už po prvom slovenskom vydaní si príbehy získali svojich priaznivcov. Venujú sa vážnym témam, avšak s humorom. Mnohé deti ovládajú naspamäť repliky z knižných dialógov. Preto vydavateľstvo DAXE vydalo aj druhé slovenské vydanie.

Tretie vydanie vyšlo vo vydavateľstve Espero, a to preložené do esperanta. V esperante sa knižka dostala k čitateľom a záujemcom na všetky kontinenty.

Štvrté, najnovšie, vydanie je dvojjazyčné – ukrajinsko-slovenské.

Hlavný hrdina, ujo Hrmotka, má veľa zlozvykov. No aj vďaka svojim malým kamarátom zo susedstva si uvedomí, aké nezdravé je napríklad pojedať čokoládu, tráviť veľa času pri počítači, televízore, mobile a aký pozor si treba dávať na návykové látky, s ktorými sa človek stretáva aj v bežnom živote. Čitatelia sa v krátkych vtipných a humorných príbehoch dozvedia, kto sa premenil na ďatľa, odkiaľ sa za oknom vynoril duch, ale aj to, kedy ujo Hrmotka skríkol „Ani hnúť!“ alebo „Nie som predsa žiadny trkvas!“.

Knihu napísala Danuša Dragulová-Faktorová, autorka štyridsiatich kníh pre deti i dospelých, publicistka, mediálna teoretička. Ilustroval ju skúsený ilustrátor Mgr. art. Ján Mikulčík do ukrajinského jazyka ju  preložila Anastasiia Zhuchenia, do esperanta katarína Nosková.

Knihu distribuujú kamenné aj internetové kníhkupectvá.  Cena ukrajinsko-slovenského vydania je 9,90 €.

Cena pri objednávke od 6 ks priamo vo vydavateľstve  DAXE je 5,94 € (daxe@daxe.sk). Rýdzo slovenské vydanie má cenu  7,70 €. Cena pri objednávke od 10 ks je 3,00 €.