Ukrajina umiestila eurobondy s výnosom 7, 253 %

KYJEV – V závere tohto týždňa umiestnila Ukrajina na kapitálových trhoch eurobondy splatné po desiatich rokoch s výnosom 7,253 % v hodnote 600 mil. USD. Išlo o doplnkovú emisiu. Informovalo o tom  Ministerstvo financií Ukrajiny.

Splatné sú 15. marca 2033.  Celková  suma bude 2 mld. USD. Je potrebné poznamenať, že ďalšia emisia sa uskutočnila s výnosom 6,20% a ponukovou cenou so sekundárnym umiestnením 108,914%.
Eurobondy sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu burzy Euronext Dublin. Kúpili ich predovšetkým fondy na správu aktív (85%), hedžové fondy (13%) a penzijné a poisťovacie fondy (2%). Kto kupuje ukrajinské eurobondy „Najväčší dopyt bol zo strany investorov z USA, Veľkej Británie a kontinentálnej Európy, ktorí kúpili väčšinu dodatočného umiestnenia eurobondov – ich akcie boli 52%, 37% a 10%. 1% dodatočného umiestnenia kúpili investori z Ázie,“ napísalo Ministerstvo financií Ukrajiny. Finančné prostriedky z dodatočného umiestňovania eurobondov boli prevedené na účty Štátnej pokladnice Ukrajiny a budú použité na financovanie štátneho rozpočtu.