Dúfa, že sa mu počas dvoch alebo troch rokov podarí vyjednať až 20 miliárd dolárov vo forme pohotovostného alebo rozšíreného finančného nástroja (EFF).

“MMF bol počas vojny vždy partnerom Ukrajiny. Dúfam, že tento rok spustím program,” povedal Ševčenko.

Šéf centrálnej banky uviedol, že nový program by mal obsahovať opatrenia, ktoré pomôžu stabilizovať ekonomiku. To by mohlo zabezpečiť návrat k predvojnovým podmienkam, akými sú flexibilný výmenný kurz, žiadne obmedzenia na devízovom trhu, zníženie nesplácaných úverov v bankovom sektore a vyvážená fiškálna politika.

Najnovšia pôžička MMF Ukrajine bola 1,4 miliardy USD vo forme núdzovej finančnej podpory dohodnutej v marci, čo zodpovedá 50 % kvóty krajiny vo fonde.

Program vo výške 20 miliárd dolárov by mohol byť druhou najväčšou pôžičkou MMF v súčasnosti. Veľká suma bola poskytnutá Argentíne.

Počas návštevy Londýna Shevchenko tiež povedal, že dúfa, že sa mu podarí vyjednať swapovú linku s Bank of England „v priebehu niekoľkých týždňov“, hoci sumu nešpecifikoval.

NBÚ už má preventívnu swapovú linku s Európskou centrálnou bankou v hodnote 10 miliárd EUR (10,12 miliardy USD) a 1 miliardu USD s poľskou centrálnou bankou.