Ukrajina a EÚ podpísali dohodu na 1 mld. EUR

Zástupcovia Ukrajiny a EÚ podpísali memorandum a dohodu o pôžičke na Ukrajine, ktorá získala makrofinančnú pomoc od EÚ vo výške 1 miliardy EU.  Oznámila to tlačová služba Ministerstva financií Ukrajiny.

Dokument podpísal podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis, minister financií Ukrajiny Oksana Markarová a guvernér Národnej banky Ukrajiny Jakov Smoliy. Ministerstvo financií a ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny v blízkej budúcnosti pripraví dokumenty na ratifikáciu týchto dohôd ukrajinským parlamentom. Ukrajina dostane dve tranže vo výške 500 miliónov eur. Prvá tranža bude poskytnutá pravdepodobne na jeseň tohto roku po ukončení všetkých formálnych postupov a splnením podmienok na poskytnutie tranže zo strany Ukrajiny. Druhá tranža Ukrajiny by sa mala očakávať na jar roku 2019 “na základe hodnotenia zavedenia opatrení Ukrajiny na reformu príslušných sektorov implementácie verejnej politiky”. Európska komisia na konci februára schválila program na pridelenie novej makrofinančnej pomoci Ukrajine. Rada Európskej únie podporila pridelenie finančných prostriedkov Ukrajine 29. mája 2018, Európsky parlament – 13. júna 2018. 9. júla 2018 oficiálny vestník EÚ uverejnil rozhodnutie o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine. Toto rozhodnutie podpisom zmluvy o pôžičke nadobudlo účinnosť.