Turecko, Uzbekistan, Katar a India kupovali zlato

NEW YORK – Svetové centrálne banky kúpili v treťom štvrťroku 2022 rekordných 399 ton zlata v celkovej hodnote približne 20 miliárd dolárov, čím posilnili globálny dopyt po tomto kove, vyplýva to z  údajov Svetovej rady pre zlato (WGC).

Podľa správy bol aktívny dopyt zaznamenaný aj zo strany klenotníckeho priemyslu, ako aj zo strany kupujúcich zlatých prútov a mincí. Zároveň sa v sledovanom období znížili zásoby drahého kovu vo fondoch obchodovaných na burze zlata (ETF).

Odliv zlata z ETF viedol k 8% poklesu ceny žltého kovu v treťom štvrťroku, čo však naopak aktivovalo dopyt zo sektora šperkov, poznamenala WGC.

Vo všeobecnosti sa celosvetový dopyt po zlate v júli až septembri zvýšil o 28 % a dosiahol 1 181 ton oproti 922 tonám o rok skôr.

Správa WGC zdôrazňuje, že od začiatku roka do septembra sa dopyt dokázal zotaviť na úroveň pred pandémiou.

Je pozoruhodné, že od januára do septembra nakúpili centrálne banky sveta 673 ton zlata a jedným z najväčších nákupcov sa stali centrálne banky Turecka, Uzbekistanu, Kataru a Indie.

Ceny zlata sa tento rok dostali pod silný tlak v dôsledku prísnej menovej politiky americkej centrálnej banky, ktorá tento rok pristúpila k zvýšeniu úrokových sadzieb v boji proti vysokej inflácii. Ceny kovov však podporili retailoví investori z Ázie a globálne centrálne banky. Medzi najnovšími kupcami sú Centrálna banka Turecka a Katar, ako aj neznámi účastníci trhu.

„Nie všetky oficiálne oddelenia verejne oznamujú svoje zlaté rezervy alebo tak robia s oneskorením. Nemôžeme vylúčiť možnosť ďalších nezaznamenaných nákupov,“ uviedla WGC vo svojej štvrťročnej správe.