Tržby v maloobchode v septembri boli takmer o 12 % vyššie ako pred pandémiou

BRATISLAVA –  Medziročne vyššie tržby dosiahli, s výnimkou jednej, všetky zložky maloobchodu a sedem z deviatich zložiek malo tržby vyššie aj ako pred pandémiou.

Prevádzkovatelia reštaurácií a pohostinstiev v tržbách presiahli úroveň spred pandémie, činnosti ubytovania však naďalej zaostávali o 13 %. Najvyšší rast tržieb však v septembri zaznamenal veľkoobchod, ktorý rastom prekonal aj obdobie pred pandémiou o viac ako tretinu.

Tržby v maloobchode sa v septembri 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšili o 5,3 %, rast zaznamenalo 8 z jeho 9 zložiek (činností) maloobchodu. Vplyvom pandémie bol vývoj tržieb počas celého roka 2020 špecifický, z toho dôvodu ŠÚ SR uvádza aj porovnanie s tržbami spred dvoch rokov (so septembrom 2019). Úroveň pred pandémiou maloobchodné tržby prevýšili o takmer 12 % (v stálych cenách), vyššie hodnoty ako v septembri 2019 dosiahli s výnimkou dvoch všetky zložky maloobchodu. Podielovo najvýznamnejší predaj v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety) dosiahol vyššie tržby ako pred pandémiou až o 10  %, pričom medziročne boli tržby na približne rovnakej úrovni.

V porovnaní so septembrom 2019 najvýznamnejší rast zaznamenal predaj mimo predajní, stánkov a trhov (ktorý o. i. zahŕňa aj zásielkový a internetový predaj) a to o viac ako tretinu. Medziročne tržby tejto zložky maloobchodu boli vyššie o 13,2 %.

Z jednotlivých činností maloobchodu sa pod úrovňou tržieb pred pandémiou nachádzali len dve podielovo menej významné zložky – predaj v špecializovaných predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom a predaj v stánkoch a na trhoch.

Celkové medziročné zvýšenie tržieb v maloobchode sa prejavilo aj v tržbách špecializovaných predajní pre domácnosť (napr. hobby-markety) o takmer 10 %, v špecializovaných predajniach ostatného tovaru o 4,4 %, v predajniach s pohonnými látkami o 3,7 % a aj v predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom o 2,4 %. S výnimkou poslednej zmienenej zložky, všetky tieto zložky maloobchodu mali tržby vyššie ako v rovnakom období pred pandémiou, najvýraznejšie však špecializované predajne ostatného tovaru zahŕňajúce o.i. aj predajne odevov, obuvi, drogérie a pod. o 16 %.

Vysoké medziročné rasty tržieb dosiahli aj dve podielovo však málo významné zložky maloobchodu – predaj s tovarom pre kultúru a rekreáciu (o takmer 16 %), predaj v stánkoch a na trhoch (o niečo vyše 13 %).

Jedinou činnosťou v rámci maloobchodu s medziročným poklesom tržieb bol špecializovaný obchod zo zariadeniami pre IKT (- 15 %), táto zložka obchodu však minulý rok dosiahla výrazné zvýšenie tržieb, a aj aktuálna hodnota tržieb bola približne na úrovni pred pandémiou.