AZZZ proti výrokom politikov o energiách

BRATISLAVA – Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) je znepokojená opakovanými zavádzajúcimi až klamlivými vyjadreniami politikov, vládnych predstaviteľov, či kompetentných inštitúcií na margo kompenzácií nepriamych CO2 nákladov pre energeticky náročné podniky.

Vo verejnom priestore opakovane zaznieva, že fabriky, ktoré boli nútené odstaviť svoju výrobu – Slovalco, OFZ, Duslo Šaľa, či Fortischem, žiadajú vládu o mimoriadnu pomoc z peňazí zo štátneho rozpočtu.

Fabriky dotknuté vysokými cenami elektrickej energie vládu už viac ako 2 roky žiadali o novelizáciu Zákona 414/2012 o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá by nastavila predvídateľný rámec kompenzácií nepriamych CO2 nákladov na úroveň ostatných priemyselných krajín EÚ.

Kompenzácie sú vyplácané z Environmentálneho fondu, ktorého príjmy tvoria zisky z predaja emisných povoleniek. Emisné povolenky v hodnote stoviek miliónov eur získava Slovensko od Európskej únie bezodplatne a tie ďalej predáva práve priemyselným podnikom. Nejde tak o mimoriadnu pomoc, ktorá by mala byť dotovaná zo štátneho rozpočtu.

Uvedená kompenzačná schéma je reakciou EÚ na rastúce ceny energií. Tie rastú aj z dôvodu, že neekologickí výrobcovia elektrickej energie premietajú cenu emisných povoleniek do ceny elektrickej energie. Vďaka kompenzáciám dokážu jednotlivé krajiny udržať dekarbonizované a energeticky náročné podniky v chode, čo zároveň zabezpečuje sebestačnosť Európy vo výrobe určitých komodít. Bez kompenzácií by Európa svoju sebestačnosť stratila a bola by odkázaná na dovoz komodít z krajín ako napríklad Čína a Rusko.

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ SR) Slovenskej republiky vznikla v roku 1991 s cieľom vytvárať podmienky na ochranu a rozvoj podnikateľského prostredia. AZZZ SR je najväčšou a najreprezentatívnejšou organizáciou zamestnávateľov na Slovensku, ktorá združuje cca 11.000 zamestnávateľov zamestnávajúcich cca 350. 000 zamestnancov.

Nedávno sa ku kompenzáciám vyjadril aj samotný Environmentálny fond, ktorý potvrdil, že štát využíva jeho prostriedky na vykrývanie štátneho dlhu, a teda v rozpore s ich účelom a taktiež v rozpore so smernicou Európskej komisie. Prostriedky z jeho účtu tak nemôžu byť vyplatené slovenským fabrikám, nakoľko by sa Slovensku zhoršil rating a zvýšil deficit štátneho rozpočtu.

„Nemožno nesúhlasiť s vyjadrením Envirofondu, že spätné vyplácanie kompenzácií by spôsobilo zvýšenie štátneho dlhu. Na to, že štát si nevyplácaním kompenzácií iba znižuje svoj dlh upozorňujeme už dlhodobo. Aj preto slovenské fabriky nežiadajú o pomoc z prostriedkov, ktoré samé kúpou emisných povoleniek v minulosti vyzbierali. Opakovane žiadame vládu iba o novelizáciu Zákona 414/2012, ktorý by určil výšku kompenzácií do budúcna. Predvídateľné rámcové podmienky zvýšia pravdepodobnosť, že významné fabriky, a s nimi aj pracovné miesta, nezaniknú a tie, ktoré na nečinnosť vlády už doplatili, budú môcť svoju výrobu v budúcnosti možno opäť naštartovať. O rovnaké podmienky, aké majú fabriky v iných európskych krajinách, nežiadajú naši priemyselníci vládnych predstaviteľov (terajších, aj minulých) mesiac, ani rok.
Priemysel na problém upozorňuje už roky,“ hovorí Tomáš Malatinský, prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.