Tri krajiny v priepasti finančného krachu

NEW YORK –  Desiatky krajín z celého sveta sú na pokraji zrútenia. Majú veľký verejný dlh a slabú fiškálnu politiku.

Tento rok zbanrotovali už zlyhali tri krajiny: Argentína, Ekvádor a Libanon. Spoločnosť Fitch Ratings tento rok znížila úverové ratingy 29 krajín, z ktorých 8 malo vysoké riziko zlyhania v kategórii „C“.

Úverový rating je názor ratingovej agentúry týkajúci sa celkovej úverovej bonity dlžníka alebo úverovej spoľahlivosu dlžníka v súvislosti s konkrétnymi dlhovými záväzkami na základe posúdenia rizikových faktorov. Úverové ratingy sa vypočítavajú na základe minulej a súčasnej finančnej histórie vyššie uvedených účastníkov trhu, ako aj na základe odhadov ich vlastníctva a finančných záväzkov (dlhov). Hlavným účelom týchto hodnotení je poskytnúť potenciálnym veriteľom / vkladateľom predstavu o pravdepodobnosti včasného zaplatenia ich finančných záväzkov.

Agentúra Fitch tiež uviedla, že rating viac ako 20 krajín by sa mohol  znížiť.  V stave pred krachom je Gabon, Mozambik, Konžská republika a Zambia. K nim sa môžu pripojiť Salvádor, Irak a Srí Lanka.

Situácia sa nedávno zhoršila. Počas piatich rokov sa pravdepodobnosť zlyhania v krajinách s najhorším ratingom zvýšila na 38,5 percenta. Iba päť krajín v rade „C“ sa štandardne vyhlo. Mnoho štátov sa spolieha na vývoz tovaru, najmä ropy. Situácia s nízkymi cenami surovín však negatívne ovplyvňuje ich ekonomiku.

Predtým viac ako 100 krajín požiadalo Medzinárodný menový fond (MMF) o pomoc pri mimoriadnych úveroch na riešenie finančnej krízy.