TREXIMA: Lucia Díťetová Lednárová viac ako 100 000 ľudí pracuje na Slovensku zo zahraničia

BRATISLAVA – Manažérka trhu práce a ľudských zdrojov firmy Trexima, hovorí s Finančnými novinami o stave trhu práce.

Koľko existuje Trexima ako súkromná firma?

Tridsať rokov. Hlavná oblasť podnikania, ktorou sa zaoberáme, sú štatistické zisťovania.  Všetky sa týkajú podmienok na trhu práce, produktivity práce, všetky faktory súvisiace s ponukou a dopytom na trhu práce.

Na trhu práce nastali zmeny. Ako sa to prejavuje v súvislosti so situáciou po COVID -19 a so situáciou po vzniku vojenského konfliktu Ruska proti Ukrajine?

Na trhu práce vidíme nárast počtu cudzincov.  Ide o pracovné pozície, ktoré nechcú robiť Slováci. Najväčší nárast vidíme u Ukrajincov. Prekonali sme hranicu 100 000 ľudí, ktorí ako zamestnanci pracujú zo zahraničia. Z nich prestavujú Ukrajinci 40 %.

Aká je ochota Ukrajincov pracovať na Slovensku?

Myslím si, že ochota je vysoká. Týka sa to najmä žien, ktoré emigrovali na Slovensko. Sú ochotné prijať pozície nižšie ako tie, ktoré sú ich pôvodnou kvalifikáciou. Okrem toho je vidieť, že sú schopné učiť sa miestny jazyk, teda slovenský jazyk.

Ako ste reagovali na zmeny na trhu práce?

Pre nás je priorita skúmať. Skúmame najmä veľké trendy, alebo moderne povedané megatrendy, ktoré menia podmienky zamestnávania. Snažíme sa vo firmách učiť stratégov, či personalistov, chápať údaje, ktoré získavame a analyzujeme. Trh práce sa mení zásadným spôsobom.  Mení sa omnoho rýchlejšie ako v predchádzajúcom období. Je dôležité, aby sa zamestnávatelia pripravili na megatrendy. Dôležitý je pohľad na demografiu, Vieme, že Slovensko starne.

Musíme vedieť koľko každý rok odíde ľudí z trhu práce. Každý rok nám bude chýbať 20 000 – 25 000 ľudí. Do roku 2050 to bude 200 000 ľudí.

Zamestnávatelia sa preto musia pripraviť na zmenu štruktúry zamestnávania a digitalizáciu profesií.

Ako by mali na súčasnú situáciu na trhu práce reagovať slovenské vysoké školy?

Mali by sa pripraviť na iný druh znalostí a zručností, ktoré bude vyžadovať budúci trh práce.

(Rozhovor bol odvysielaný v rozhlasovej stanici Slovak Radio Intenational)