Tím Havel & Partners posilnil nový counsel špecialista pre poisťovníctvo Michal Smrček

BRATISLAVA / PRAHA –  Poradenskú skupinu najväčšej česko-slovenskej kancelárie Havel & Partners pre oblasť poistného práva a poisťovníctva rozšíril na pozícii counsel Michal Smrček.

V tíme vedenom partnermi kancelárie Pavlom Němečkom a Jánom Topinkom, ktorý poskytuje právne poradenstvo významným českým, slovenským i nadnárodným poisťovniam či bankám, sa bude Michal zameriavať na komplexné poradenstvo vrátane riešení komplikovaných škôd, zastupovanie klientov pred súdmi a tiež na compliance a interné vyšetrovanie.

 „V poskytovaní právnych služieb klientom z oblasti poisťovníctva, či už poisťovniam alebo poisťovacím a zaisťovacím sprostredkovateľom, má náš tím rozsiahle skúsenosti a sme jedným z preferovaných právnych poradcov okrem iného pre Českú asociáciu poisťovní a Českú kanceláriu poisťovateľov. Posilnenie poradenskej skupiny pre oblasť poisťovníctva je súčasťou nášho strategického plánu rozvoja kancelárie. Som preto veľmi rád, že v rámci personálneho rozšírenia môžem medzi novými kolegami privítať práve Michala Smrčeka, ktorý má viac ako desať rokov skúseností v tejto oblasti,“ komentuje zakladateľ a riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

 Michal Smrček získal titul magister práv na Právnickej fakulte Západočeskej univerzity v Plzni a po ukončení štúdia získal skúsenosti ako právnik v niekoľkých významných poisťovniach, penzijnej spoločnosti aj v advokácii. Pôsobil tiež v legislatívnej sekcii Českej asociácie poisťovní (ČAP) a bol okrem iného predsedom Corporate governance komisie a členom radu ďalších komisií v poisťovniach. Pred nástupom do Havel & Partners poskytoval ako senior manager právneho oddelenia poradenstvo predstavenstvu spoločností, ako v bežných otázkach, tak aj pri významných medzinárodných projektoch. Bol zodpovedný za implementáciu kľúčových právnych zmien do interných procesov spoločností. Pôsobil o. i. ako hlavná kontaktná osoba s ČNB a bol zodpovedný za koordináciu a realizáciu nápravných opatrení v rámci kontrol zo strany ČNB. Michal Smrček okrem iného v rámci vedenia oddelenia vyšetrovania a prevencie poistných podvodov so svojím tímom dosiahol najvyššiu uchránenú hodnotu v histórii Allianz poisťovne a pri zohľadnení trhového podielu išlo aj o najvyššiu uchránenú hodnotu na celom poistnom trhu.