Tiger Wall Street zožral dividendy Credit Suisse

Švajčiarska investičná banka Credit Suisse vyčíslila straty z konania obchodníka Billa Hwana prezývaného „tiger z Wall Street“ a jeho hedžového fondu Archegos, uviedol vo vyhlásení finančný holding.

Credit Suisse za prvý štvrťrok 2021 stratila 4,4 miliardy švajčiarskych frankov (4,7 miliárd dolárov). Väčšina z nich bola výsledkom konania Billa Hwana, ktorého fond aktívne spolupracoval s investičnou bankou.

Výsledkom je, že Credit Suisse nie je schopná vyplácať dividendy akcionárom, pozastavuje svoj program spätného výkupu akcií (považovaný za alternatívu k dividendám) a prepustí dvoch najvyšších riaditeľov zodpovedných za zlyhanie.

Hedžový fond Archegos Capital Management založil obchodník a profesionálny správca aktív Bill Hwan, ktorý sa kvôli jeho skorému riadeniu fondu Tiger Asia nazýva „tiger z Wall Street“.

Stratégia spoločnosti Archegos bola postavená na nákupe swapov celkového príjmu – derivátov vydaných veľkými bankami a investičnými spoločnosťami. Ich význam spočíva v skutočnosti, že kupujúci platí pravidelnú prémiu za právo na príjem a predaj z príjmu z vlastnenia podkladových aktív – bežných nástrojov výmeny. Ak podkladové aktíva zlacnejú, držiteľ swapu vyplatí časť rozdielu emitentovi.

Pojmy swap,  swapový obchod, swapová operácia, swapový kontrakt; zriedkavo výmena  pochádza z anglického pojmu swap – vzájomná výmena – je termínová zmluva, ktorou sa dva ekonomické subjekty zaväzujú vymeniť si medzi sebou buď dohodnuté predmetné aktíva alebo finančné toky za vopred pevne stanovených podmienok.

Spoločnosť Archegos kúpila swapy, ktorých hodnota podkladových aktív bola niekoľkonásobne vyššia ako vlastné zdroje fondu. Po prudkom poklese ich cien nebol fond schopný splniť svoje záväzky voči emitentom swapov a bol nútený predať podkladové aktíva, čo vyvolalo kolaps na americkom akciovom trhu.

Vyšetrovanie aktivít spoločnosti Archegos, ktoré ovplyvnilo nielen Credit Suisse, ale aj ďalšie veľké banky vydávajúce swapy, už prevzala Americká komisia pre cenné papiere (SEC).