Takmer 50 % obyvateľov Ruska a nevie o roku 1968

Na základe výskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnilo Levada Centrum sa dá povedať, že 46% respondentov vo výskume verejnej mienky hovorí´, že nič nevedia o intervencii armád Vašavskej zmluvy. Vyplýva to z výsledkov zverejnených na stránke ústavu. Výsledky výskumu sú tu. 

Z výsledkov výskumu vyplýva, že len 10%  ľudí schvaľuje dnes interneciu armád Varševskej zmluvy.

Lav Gudkov pre Finančné noviny povedal: “Spoločný stereotyp o udalostiach v roku 1968 neexistuje. Sú dva. Prvy hovorí o tom, že išlo o zabránenie západných vplyvov v Československu. Druhý hovorí, že išlo so socializmus s ľudskou tvárou.”

Pozime sa na údaje. O vstupe vojsk vie len 11% opýtaných. Nič o tom nevie 46% respondentov. Ďalšia otázka sa týkala o tom kto o tom co vie. Štatistické údaje hovoria o to, že necelá štvrtina ľudí (23%) hovorí o tom, že išloo demokratizáciu. Také isté mnnožsvo ľudí nevie na túto otázku odpovedať.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch 7. – 12. marca 2018 na reprezentatívnej celoruskej vzorke mestského a vidieckeho obyvateľstva 1600 ľudí vo veku 18 rokov a viac v 136 miestach  a 52 regiónoch Ruskej federácie. Prieskum sa uskutočil v domacnosiach respondentov pomocou metódy osobného pohovoru. Rozdelenie odpovedí sa uvádza ako percento z celkového počtu respondentov spolu s údajmi z predchádzajúcich prieskumov.