Blahobyt sa zväčšuje, ale nie všetkým, vždy a všade

V posledných dvoch desaťročiach došlo k výraznému zvýšeniu prosperity vo svete, ale podľa údajov novej správy Svetovej banky podľa ukazovateľa na jedného  obyvateľa v rôznych príjmových skupinách, klesol alebo zostal nezmenený vo viac ako dvadsiatich krajinách.

V správe sa okrem takýchto tradičných kritérií na posúdenie úrovne hospodárskeho rozvoja a stability krajín ako HDP používa indikátor blahobytu. V správe za rok 2018, s názvom “Zmeny v úrovni blahobytu národov» (The Changing Wealth Nation 2018) – možno vysledovať úroveň prosperity v 141 krajinách v období od roku 1995 až do roku 2014 na základe odhadov agregátov prírodných zdrojov (dreva a nerastných surovín) ľudského kapitálu (príjem obyvateľov počas celého života), hmotného kapitálu (stavby, infraštruktúra atď.) a čisté zahraničné aktíva. Podľa správy, ľudský kapitál – najvýznamnejšou zložkou pohody ako celok, zatiaľ čo v krajinách s nízkymi príjmami, prírodné zdroje predstavujú takmer polovicu tejto sumy.