Kto a kedy, dostáva odmeny? Najnovšie zmeny!

Najviac odmien v roku 2017 vyplatili zamestnávatelia koncom roka, kedy dostala odmeny takmer polovica zamestnancov. Najvyššie odmeny, v priemere 865 eur, však boli vyplatené zamestnancom v súkromnom sektore za mesiace marec a apríl, keď už firmy poznali finančný výsledok svojho hospodárenia. Vyplýva to zo štúdie Kto a kedy dostáva odmeny, ktorej autormi sú  Jana Valachyová a Matúš Senaj.

Autori tvrdia, že  „vo verejnom sektore boli najvyššie odmeny, v priemere 520 eur, vyplatené na konci roka. Zároveň platí, že v súkromnom sektore rastie zložka odmien s výškou príjmu. Údaje o výške a mesačnom profile vyplácaných odmien naznačujú, že novoprijatá legislatíva oslobodzujúca trinásty a štrnásty plat od dane a odvodov by sa bez reakcie zamestnávateľov dotkla len nízkeho percenta zamestnancov.“

Dodávajú, že aby mohli zamestnávatelia v plnej miere profitovať z nižšieho daňovo-odvodového zaťaženia a vyplatiť zamestnancom v čistom vyššie odmeny, museli by skoncentrovať vyplácanie odmien na jún a december, termíny špecifikované v legislatíve. V tom prípade by sa legislatíva dotkla 18,5 % všetkých zamestnancov, pričom nárok na oba, trinásty aj štrnásty plat, by malo necelých 5 % zamestnancov.

Analýza konštatuje, že v súčasnom období, keď slovenské hospodárstvo rastie a firmy pociťujú nedostatok nových zamestnancov, rastie tlak na zvyšovanie miezd. Odmeny sú dôležitou flexibilnou zložkou miezd a zväčša zohľadňujú výkony jednotlivých zamestnancov. Zmenou výšky odmien môžu firmy ľahšie prispôsobiť svoje mzdové náklady ekonomickému vývoju bez toho, aby boli ohrozené pracovné miesta v časoch hospodárskeho poklesu. Dnes sú odmeny diskutovanou témou tiež kvôli úľavám z daní a odvodov pre trinásty a štrnásty plat. 1 Nárok na tieto úľavy má špecifické podmienky, preto je zaujímavé pozrieť sa na to, kedy a v akej výške zamestnávatelia vyplácajú odmeny.