NBS o priaznivom vývoji slovenskej ekonomiky

Národná banka Slovenska (NBS) predpokladá v tomto roku rast ekonomiky meraný hrubým domácim produktom (HDP) na úrovni 4,2 %.  O rok by to malo byť 4,7 % a o dva roky 4 %. Ekonomický rast Slovenska sa postupne spomalí v kvôli tomu, že pominú účinky veľkých zahraničných investícií.

HDP je súčet hodnoty za rok vyrobených tovarov a poskytnutých služieb v určitom území, spravidla v krajine, hoci sa niekedy z tohto hľadiska sa vzájomne porovnávajú regióny štátu. O výhľade možného vývoja ekonomiky Slovenska informovali guvernér NBS Jozef Makúch a viceguvernér Ľudovít Ódor.  Centrálna banka vidí posilňovanie ekonomického rastu slovenského hospodárstva v priaznivom prostredí vývoja svetovej ekonomiky. „Priaznivý vývoj ekonomiky je podporený tak domácim, aj zahraničným dopytom,“ povedal guvernér. Ako dodal, tento vývoj sa prejavuje rastúcimi tlakmi na trh práce.  Viceguvernér poznamenal, že v súčasnosti niektoré firmy kvôli tomu, aby získali zamestnancov preplácajú ich, teda ponúkajú im vyššie mzdy ako ich konkurencie. Rastu miezd nezodpovedá rast produktivity práce. Ak b y sa nožnice medzi rastom miezd a produktivitou práce roztvárali dlho, Slovenská ekonomika by sa mohla dostať do situácie ako krajiny na juhu Európskej únie, ktoré vďaka tomuto efektu stratili schopnosť konkurovať iným krajinám, ale aj do situácie prehrievania ekonomiky.

Prehrievanie ekonomiky je situácia, v ktorej sa rýchlosť ekonomického rastu dostáva do nekontrolovanej podoby a pohlcujú sa všetky zdroje súkromného a verejného sektora a prichádzajú k hranici, za ktorou sa vyčerpáva udržateľný rast a končí sa recesiou. Prehrievaniu ekonomiky predchádza mimoriadne veľké financovanie ekonomického rastu, mimoriadne veľké úverovanie, zbytočné investovanie verejných finančných zdrojov do ekonomiky a inflácia.

Ako konštatuje výhľad ekonomického vývoja Národnej banky Slovenska (prognóza) na tento rok, mzdový nárast je výrazný a podporilo ho zavedenie ďalších dvoch miezd a príplatkov rôzneho druhu. Národná banka Slovenska v tomto roku predpokladá to, že úroveň nezamestnanosti sa dostane na úroveň 6%. Inflácia by sa mala pohybovať pri hladine 2 %.