ABECEDA EKONOMIKY A EKONÓMIE – Podsatata Wilsonovej doktríny, alebo kritiky v ekonómii

V ekonomickej teórii je Wilsonova doktrína (alebo Wilsonova kritika) stanovuje, že teória hier by sa nemala prehnane spoliehať na bežné vedomostné predpoklady. Najvýraznejšie sa to interpretuje

Read more