KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu v oblasti telekomunikačných služieb podnikateľov Emirates Telecommunications Group Company PJSC a PPF Telecom Group B.V.

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenska (PMÚ) schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Emirates Telecommunications Group Company PJSC

Read more