KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu v oblasti telekomunikačných služieb podnikateľov Emirates Telecommunications Group Company PJSC a PPF Telecom Group B.V.

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenska (PMÚ) schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Emirates Telecommunications Group Company PJSC (Spojené arabské emiráty) nad podnikateľom PPF Telecom Group B.V. (Holandsko).

Tým schválil aj kontrolu nad spoločnosťami O2 Slovakia, s.r.o., O2 Business Services, a.s., Tesco Mobile Slovakia, s.r.o., a O2 Networks, s.r.o., (všetky so sídlom v Bratislave).

Obe strany koncentrácie pôsobia v oblasti poskytovania telekomunikačných služieb, nepôsobia však na rovnakých priestorových trhoch. PMÚ teda neidentifikoval žiadne súťažné obavy a vydal rozhodnutie bez odôvodnenia.

Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia PMÚ vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na svojej strane, ako aj na strane dotknutých podnikateľov.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 11. 2023.