SZRB vyplatila cestovným kanceláriám prvé milióny

BRATISLAVA – Za prvé tri týždne od zverejnenia výzvy na podávanie žiadostí o návratnú finančnú pomoc pre cestovné kancelárie prijala Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) už 23 žiadostí v celkovej výške takmer 23 milión eur.

Slovenská záručná a rozvojová banka zaslala prvé peniaze na účty cestovných kancelárií v piatok 1. 10. 2021. Dodnes vyplatená suma pomoci presahuje 20 miliónov euro.
„Banka priebežne prijíma a plynule spracováva všetky žiadosti cestovných kancelárií o návratnú finančnú pomoc, poskytovanú Ministerstvom financií Slovenskej republiky. V najbližších dňoch budú v súčinnosti s ministerstvom financií vyplatené finančné prostriedky ďalším cestovným kanceláriám, ktoré o to požiadali a splnili podmienky schémy pomoci. Radi by sme poukázali na to, že SZRB je pripravená urýchlene spracovať všetky nové žiadosti, pričom tieto musia byť podané najneskôr dokonca októbra 2021,“ hovorí Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda  predstavenstva SZRB.

Elektronický formulár žiadosti, ako aj všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke Slovenskej záručnej a rozvojovej banky https://ck.szrb.sk/. K dispozícii pre žiadateľov je aj informačná linka 02/ 57 292 292, ako aj emailová adresa: ck@szrb.sk.

Schéma pomoci cestovným kanceláriám reaguje na nepriaznivú situáciu, ktorú spôsobila pandémia a následné rušenie dovolenkových zájazdov. Toto opatrenie pomôže nie len cestovným kanceláriám prekonať náročné obdobie, ale pomôže najmä desiatkam tisíc ľudí, ktorí tak dostanú späť svoje peniaze za stornované dovolenky. Na tento účel ministerstvo financií vyčlenilo
65 miliónov eur. Návratná pomoc pre cestovné kancelárie je splatná do 4 rokov a jej výška nesmie presiahnuť 25 % celkového obratu za rok 2019. Cestovné kancelárie majú zároveň aj zvýhodnenú úrokovú sadzbu počas celého obdobia – malé a stredné podniky vo výške 0,49 % a veľké podniky 1,01 %. Nárok na poskytnutie pomoci majú tie cestovné kancelárie, ktoré vydali
oznámenia o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijal navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde alebo tie kancelárie, ktoré vrátili zálohy za zrušené zájazdy takzvanej chránenej skupine klientov. O pomoc pre cestovné kancelárie je možné žiadať do 31. 10. 2021.

Slovenská záručná a rozvojová banka bola založená ako štátny peňažný ústav v roku 1991, od roku 2002 sa banka zmenila na akciovú spoločnosť. Jediným akcionárom je štát, ktorý svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva financií SR. Banka je zameraná najmä na rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.