Svetová banka: aj bez krízy sa svetová ekonomika spomalí

WASHINGTON – Svetová banka varuje pred recesiou.

“Bude to dôsledok synchronizovaného sprísňovania menovej politiky s cieľom obmedziť veľmi vysokú infláciu, ako aj zhoršujúcich sa finančných podmienok a pokračujúceho narušenia dodávateľských reťazcov v dôsledku konfliktu na Ukrajine,” napísali ekonómovia Svetovej banky.

Svetová banka sa obáva, že “ďalšie nepriaznivé šoky” by mohli v roku 2023 uvrhnúť svetové hospodárstvo do recesie, pričom obzvlášť zraniteľné by mohli byť malé krajiny. Toto varovanie je obsiahnuté v súhrne dvojročných globálnych hospodárskych vyhliadok, ktorý má byť zverejnený v utorok 10. januára. Samotný abstrakt je už k dispozícii na webovej stránke skupiny Open Knowledge Repository.

Aj bez novej krízy sa globálny rast v tomto roku prudko spomalí v dôsledku synchronizovaného sprísňovania menovej politiky zameraného na obmedzenie veľmi vysokej inflácie, ako aj zhoršenia finančných podmienok a pokračujúceho narušenia dodávateľských reťazcov v dôsledku ukrajinského konfliktu,” napísali ekonómovia Svetovej banky.

Na zmiernenie tohto poklesu, ako aj dlhovej krízy rozvíjajúcich sa trhových a rozvojových ekonomík je potrebné naliehavé úsilie na celosvetovej a vnútroštátnej úrovni.

“Je veľmi dôležité, aby finančné a regulačné orgány krajín EMDE zabezpečili, že akákoľvek fiškálna podpora bude smerovať k zraniteľným skupinám, že inflačné očakávania zostanú pevne ukotvené a že finančné systémy budú naďalej odolné,” uvádza sa v dokumente.

Výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu Kristalina Georgievová začala rok 2023 varovaním, že svet čaká “ťažký rok, ťažší ako ten, ktorý sme opustili”. Povedala, že približne tretina svetovej ekonomiky bude v recesii, a to z dôvodu.