Súkromné bohatstvo v Rusku je 1,6 biliónov USD

Objem súkromného finančného majetku v Rusku je 1,6 bilióna dolárov alebo 90% HDP krajiny v roku 2019, odhadujú analytici Boston Consulting Group (BCG). V Rusku sa nachádza majetok v hodnote 1,1 bilióna USD. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila americká konzultačná firma.

Z odhadov BCG vyplýva, že zvyšok finančného bohatstva Rusov – približne 440 miliárd dolárov – je uložený v zahraničí. Cudzie štáty sa počítajú na základe informácií z rôznych zdrojov vrátane publikácií národných centrálnych bánk, Banky pre medzinárodné zúčtovanie a vlastných skúseností s projektmi BCG. Za posledných 25 rokov bolo z Ruska stiahnutých asi 750 miliárd dolárov, počítal Bloomberg minulý rok.

Rusko má pomerne vysoký stupeň hospodárskej nerovnosti. Credit Suisse odhaduje, že 10% najbohatších Rusov predstavuje 83% súkromného majetku v krajine (76% v USA). Najbohatší Rusi (s aktívami viac ako 100 miliónov dolárov) kontrolujú podľa odhadov BCG 40% celkového súkromného bohatstva. Milionári (občania s osobným majetkom vyšším ako 1 milión dolárov) vlastnia 55,8% z celkového množstva.

Celkové súkromné bohatstvo BCG  vníma ako finančné aktíva celej dospelej populácie – peniaze a vklady (vrátane cudzej meny), dlhopisy, akcie a investičné fondy, dôchodky a životné poistenie.

BCG použila ako počiatočné údaje konsolidované údaje Ruskej centrálnej banky o finančných aktívach domácnosti v systéme národných účtov.