Suezský prieplav zablokovaný, cena ropy prudko stúpla

KÁHIRA – Ceny ropy prudko vzrástli po tom, čo plavidlo Evergreen úplne zablokovalo Suezský prieplav. Uvádza to Al Arabiya.

Suezský prieplav, arabsky Kaná as-suwajs, je námorný prieplav medzi Stredozemným a Červeným morom. Nachádza sa na severovýchodnom území Egypta medzi kontinentálnou Afrikou  a Sinajským polostrovom v Suezskej šiji. Z veľkej časti je umelo vybudovaný. V roku 2001 prešlo kanálom približne 6 % svetového tovaru prepravovaného po mori

Ceny ropy krátko po incidente stúpli o päť percent. Je potrebné poznamenať, že v dôsledku zablokovania uviazlo v Suezskom prieplave najmenej desať tankerov s 13 miliónmi barelov surovej ropy.

Zablokovaný Suezský prieplav. Fotografia Al Jazeera.

Predtým sa uvádzalo, že obria kontajnerová loď Evergreen narazila na plytčinu a viedla k zablokovaniu Suezského prieplavu – najdôležitejšej obchodnej cesty, po ktorej sa okrem iného prepravuje náklad s ropou a plynom. Najmenej sto lodí sa „zastavilo“ z dôvodu preťaženia, ktoré sa vytvorilo po uviaznutí kontajnerovej lode Evergreen v kanáli.

Bloomberg poznamenáva, že k tomu došlo „náhodou“, a to kvôli skutočnosti, že loď sa odchýlila od kurzu. Dôvodom odchýlky je podľa taiwanskej spoločnosti Evergreen Line silný vietor.

Suezský prieplav je neobyčajne významný pre námornú dopravu, pretože umožňuje lodiam preplávať zo Stredozemného do Červeného mora bez oboplávania Afriky. V čase, kedy nebol, alebo nefungoval, sa tovar zvyčajne dopravoval buď na lodiach okolo mysu Dobrej nádeje, alebo sa na pobreží Stredozemného mora vyložil a k červenomorskému pobrežiu sa dopravil po súši (a naopak). Kanál je rozdelený na dve časti (severnú a južnú) Veľkým horkým jazerom. Je jedným z hlavných zdrojov egyptských príjmov.

Suezský prieplav otvorili pre dopravu 17. novembra 1869. To malo obrovský pozitívny efekt na zámorský obchod a prenikanie Európanov do Afriky. V roku 1875 predal Ismáil Paša územie okolo kanála Spojenému kráľovstvu a v roku 1888 Konštantínopolská zmluva vyhlásila Suezský kanál za neutrálne územie pod správou Spojeného kráľovstva.

Anglicko-egyptská zmluva z roku 1936 potvrdila dohľad Spojeného kráľovstva nad prieplavom. V roku 1951 ju Egypt vypovedal a Spojené kráľovstvo potom súhlasilo, že sa z neho stiahne (1954). Prezident Gamál Násir potom kanál znárodnil, čo viedlo k takzvanej suezskej kríze, počas ktorej sa okolie prieplavu stalo dejiskom bojov medzi Egyptom a izraelsko-britsko-francúzskou koalíciou. Následkom toho kanál uzavreli (1956-1957). Počas šesťdennej vojny (1967) sa stal Suezský prieplav hranicou medzi Egyptom a Izraelom okupovaným Sinajom, čo malo za následok ďalšie uzavretie prieplavu. Prieplav nebol po vojne otvorený a zostal uzatvorený až do roku 1975. V roku 1973 sa stala oblasť okolo kanála dejiskom urputných bojov medzi Izraelom a Egyptom (Jomkipurská vojna), kedy najprv egyptská armáda prekonala prieplav a vpadla na Sinaj, aby bola potom zastavená a izraelská armáda sama prekročila prieplav a vpadla do Egypta.