ŠÚ SR: v Slovenskej republike klesajú reálne mzdy

BRATISLAVA – Pokles reálnych miezd sa v októbri prejavil už vo všetkých mesačne sledovaných odvetviach. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Zamestnanosť za SR síce rástla, v troch z desiatich sledovaných odvetví však zamestnancov ubúdalo. Zdynamizoval sa najmä úbytok pracovníkov vo vybraných trhových službách. Mzdy v desiatom mesiaci definitívne prehrali súboj s infláciu, až polovica mesačne sledovaných odvetví ekonomiky zaznamenala medziročne reálny pokles vyšší ako 7 %.

Podľa údajov, ktoré poskytujú prevažne veľké podniky, v októbri 2022 medziročne vzrástol počet zamestnaných osôb v 7 spomedzi 10 sledovaných odvetví ekonomiky.

Výraznejší rast na úrovni približne o 11 % sa prejavil iba v sektoroch ubytovanie ako aj v podnikoch, ktoré sa venujú činnostiam reštaurácií a pohostinstiev. Obe tieto odvetvia však ešte zápasia s nedostatkom zamestnancov, o ktorých prišli počas dvoch pandemických rokov. Počet zamestnancov bol medziročne vyšší o 4,1 % aj v informáciách a komunikácii, a o viac ako 2 % v doprave a skladovaní či v maloobchode. Naopak pokles zamestnaných bol vo vybraných trhových službách o 1,7 % a v najväčšom zamestnávateľskom odvetví v priemysle, v ktorom je zamestnanosť medziročne nižšia už osem po sebe idúcich mesiacov. Mierny úbytok zamestnanosti sa prejavil aj vo veľkoobchode.

Od začiatku roka do konca októbra 2022 zamestnanosť medziročne vzrástla v 9 z 10 sledovaných odvetví, najvýraznejšie v ubytovaní o 9,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o takmer 5 %. Pokračoval úbytok zamestnaných osôb v priemysle, a to o 0,7 %.