ŠÚ SR: dôvera medzi priemyselníkmi mierne stúpla

BRATISLAVA – Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v marci vzrástol o 1,6 p. b. na hodnotu -3,7. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnilo najmä očakávané zvýšenie produkcie v nasledujúcich troch mesiacoch. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Trend priemyselnej produkcie v marci vzrástol oproti februáru o 8 p. b. na hodnotu 17. Rast bol zaznamenaný najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, drevených a papierových výrobkov a dopravných prostriedkov. Naopak pokles priemyselnej produkcie uviedli respondenti len v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií. Saldo celkovej úrovne objednávok sa znížilo o 3 p. b. na hodnotu -18. Zhoršenie úrovne objednávok (vážené produkciou) zaznamenali výraznejšie vo výrobe strojov a zariadení i. n. a ostatných nekovových výrobkov; podľa veľkosti v podnikoch so 100 až 249 zamestnancami a podľa regiónov v Trenčianskom kraji. Zlepšenie bolo hlavne vo výrobe textilu a odevov. Saldo objednávok na export oproti februáru vzrástlo o 6 p. b. na hodnotu -7. Zlepšenie úrovne objednávok na export uviedli hlavne vo výrobe textilu a odevov a dopravných prostriedkov. Naopak zhoršenie zaznamenali najmä vo výrobe strojov a zariadení a v chemickom priemysle. Saldo zásob hotových výrobkov v priemysle v marci vzrástlo o 1 p. b. na hodnotu 8; podľa regiónov v Banskobystrickom kraji. Väčšina respondentov považuje stav zásob za primeraný. Pokles zásob bol hlavne vo výrobe potravín; podľa veľkosti v podnikoch so 100 až 249 zamestnancami a podľa regiónov v Trnavskom a Prešovskom kraji.

Saldo priemyselnej produkcie na nasledujúce tri mesiace sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšilo o 9 p. b. na hodnotu 15. Zvýšenie produkcie očakávajú najmä vo výrobe strojov a zariadení i. n., potravín a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácií; podľa veľkosti v podnikoch od 100 do 249 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Zníženie produkcie predpokladajú najmä v chemickom priemysle. Saldo očakávaného vývoja cien priemyselných výrobkov v marci sa zvýšilo o 8 p. b. na hodnotu 7, čo predstavuje najvyššiu hodnotu od augusta 2018. So zvyšovaním cien počítajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov a textilu a odevov.

Saldo zamestnanosti v marci oproti februáru vzrástlo o 7 p. b. na hodnotu -6. Zvyšovanie počtu zamestnancov predpokladajú hlavne vo výrobe strojov a zariadení i. n., kovov a kovových výrobkov a v elektrických zariadení; podľa veľkosti v podnikoch s 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov najmä v Trnavskom a Banskobystrickom kraji. Naopak znižovanie zamestnanosti predpokladajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov; podľa regiónov v Žilinskom kraji . So stabilizáciou zamestnanosti počíta väčšina respondentov.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.