ŠÚ SR: ceny priemyselných výrobcov mierne stúpli

BRATISLAVA – Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko v apríli oproti marcu vzrástli o 0,4 %. Zvýšili sa ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 1,3 %, priemyselnej výroby o 0,5 % a dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,2 %. Ceny ťažby a dobývania ostali nezmenené. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny kovov a kovových konštrukcií strojov o 4,2 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o 3,8 %, chemikálií a chemických produktov o 2 %, potravín, nápojov a tabaku o 1,5 %, elektrických zariadení; ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov zhodne o 1,3 %, výrobkov z gumy a plastu o 0,6 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,5 % a strojov a zariadení inde nezaradených o 0,1 %. Ceny základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov ostali nezmenené. Klesli ceny dopravných prostriedkov o 2,1 %, ceny textilu, odevov, kože a kožených výrobkov spolu s cenami koksu a rafinovaných ropných produktov klesli rovnako o 0,5 %.

apríli 2021 v porovnaní s aprílom 2020 ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh vzrástli o 0,9 %. Zvýšili sa ceny ťažby a dobývania o 7,7 %, ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 5,5 % a priemyselnej výroby o 3 %. Znížili sa ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 3 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 36 %, chemikálií a chemických produktov o 25,4 %, kovov a kovových konštrukcií o 7,2 %, elektrických zariadení o 4,3 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 2,8 %, základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 1,6 %, výrobkov z gumy a plastov o 1,2 % a potravín, nápojov a tabaku o 0,6 %. Ceny drevených a papierových výrobkov a tlače ostali nezmenené. Klesli ceny strojov a zariadení inde nezaradených o 3,6 %, dopravných prostriedkov o 3,5 %, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 1,6 % a počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1,4 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesli ceny priemyselných výrobcov o 0,4 % a to vplyvom zníženia cien dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 0,7 % a priemyselnej výroby o 0,4 %. Zvýšili sa ceny ťažby a dobývania o 5,2 % a dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 4,1 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v apríli oproti marcu vzrástli o 0,7 %. Zvýšili sa ceny dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 20,8 %, ťažby a dobývania o 14,8 %, dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,5 % a priemyselnej výroby o 0,7 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby kovov a kovových konštrukcií o 3,8 %, chemikálií a chemických produktov o 2,8 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o 2,7 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 2,2 %, výrobkov z gumy a plastu o 1,2 %, elektrických zariadení o 0,9 %, potravín, nápojov a tabaku o 0,8 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov a zariadení o 0,4 % a počítačových, elektronických a optických výrobkov o 0,1 %. Ceny základných farmaceutických výrobkov a prípravkov ostali nezmenené. Klesli ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 2,4%, textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 0,9 % a dopravných prostriedkov o 0,4 %.

apríli 2021 v porovnaní s aprílom 2020 exportné ceny vzrástli o 3,2 %. Zvýšili sa ceny ťažby a dobývania o 21,8 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 19,9 % a priemyselnej výroby o 3,4 %. Klesli ceny dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,8 %.

V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny koksu a rafinovaných ropných produktov o 35,7 %, chemikálií a chemických produktov o 17,6 %, kovov a kovových konštrukcií o 8,8 %, počítačových, elektronických a optických výrobkov o 6,8 %, elektrických zariadení o 5,4 %, ostatnej výroby, opravy a inštalácie strojov o 5 %, výrobkov z gumy a plastu o 3,2 %, strojov a zariadení inde nezaradených o 0,5 % a základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 0,2 %. Ceny potravín, nápojov a tabaku ostali nezmenené. Znížili sa ceny dopravných prostriedkov o 1,2 %, drevených a papierových výrobkov a tlače o 0,4 % a ceny textilu, odevov, kože, kožených výrobkov o 0,3 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export ostali nezmenené. Zvýšili sa ceny ťažby a dobývania o 6,3 %, dodávky vody, čistenia odpadových vôd, odpadov a ozdravovacích služieb o 3 % a priemyselnej výroby o 0,2 %. Znížili sa ceny  dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 4,2 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov

apríli boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 4 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 14,3 %. Ceny živočíšnych výrobkov klesli o 2 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny obilnín o 21,2 %, olejnatých plodov a semien o 29,6 % a strukovín o 9,8 %. Klesli ceny ovocia a zeleniny o 0,5 % a zemiakov o 13,6 %.

Zo živočíšnych výrobkov sa znížili ceny surovej ovčej vlny v pote o 33,6 %, jatočných ošípaných o 7,1 %, surového kravského mlieka o 0,9 % a jatočnej hydiny o 1 %. Zvýšili ceny jatočných oviec a jahniat o 25,6 %, konzumných slepačích vajec o 2,2 %, živých rýb o 0,7 % a ceny hovädzieho dobytka vrátane teliat o 0,4 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 2 % vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 8 % a nižších cien živočíšnych výrobkov o 2,7 %.

Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v apríli  2021 oproti marcu. vzrástli o 1 %. V porovnaní s aprílom 2020  klesli o 1,6 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne klesli o 2,1 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v apríli  2021 oproti marcu vzrástli o 1,7 %. V porovnaní s aprílom 2020 sa zvýšili o 5,4 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve medziročne vzrástli o 1,8 %.