Stránka GlobalPetrolPrices sleduje ceny na svete

NEW YORK – Kde nájdete ceny energetických surovín na celom svete? Na stránke www.GlobalPetrolPrices.com

Internetová stránka sleduje maloobchodné ceny motorových palív, elektriny a zemného plynu vo viac ako 150 krajinách. Každý dátový bod je zhromažďovaný a krížovo kontrolovaný zamestnancami firma pomocou viacerých zdrojov a bez automatizácie.

Údaje používajú klienti firmy na informovanie o nákladoch na energiu v jednotlivých krajinách a na skúmanie trendov v priebehu času. Sledujeme aj zmeny v daniach a nariadeniach, vďaka ktorým sme v týchto otázkach jednotné kontaktné miesto.

Sme svetovým lídrom na trhu v poskytovaní takýchto informácií z hľadiska včasnosti, šírky, hĺbky a frekvencie pokrytia. Sme bežne citovaní v médiách a máme za klientov niektoré z najznámejších názvov spoločností.