Socialistický spisovateľ Anton Hykisch na V. zjazde Zväzu slovenských spisovateľov v diskusii zacitoval

Týždenník Nové slovo priniesol v roku 1987 článok s titulkom Pokrok, morálka a umenie, ktorý bol referátom spisovateľa Antona Hykischa na V. zjazde Zväzu slovenských spisovateľov.

Myslím si, že v našom umení, konkrétne v literatúre, nedoceňujeme vplyv zmien vo svete a vplyv vedeckotechnického pokroku na človeka. Ako si ako spisovatelia neuvedomujeme, že píšeme pre ľudí konca nášho storočia a naše knihy môžu pomôcť ľuďom pri chápaní zmien nášho veku, stratíme šancu, budeme čoraz nepotrebnejší. Ide o reálne nebezpečenstvo, o čom svedčia sporadické prieskumy čitateľov.

Na výzvu našej televízie som sa pred niekoľkými rokmi dostal do koncernového podniku Tesla Piešťany. Vyrábajú tam miniatúrne čipy, vecičky pre zázraky informatickej revolúcie. Napísal som televíznu hru z tohto prostredia. Televízia ju nikdy nerealizovala. Niekto usúdil, žeby akosi nebola vhodná pre našich poslucháčov. Bolo to v časoch, keď sa začalo hovoriť o nutnosti zmien riadenia, aby sa urýchlil náš technický pokrok. Ibaže to nebolo ešte v uzneseniach.

Druhú cennú skúsenosť z riadenia špičkovej techniky som získal nedávno z tvorivého štipendia na stavbe jadrovej elektrárne Mochovce, blízko môjho rodného kraja. Vstúpil som do fascinujúceho sveta počas dní havárie v Černobyle.

Vo svetle havárie i nezabudnuteľnej návštevy vo výcvikovom stredisku, kde sa školia naši pracovníci budúcich jadrových elektrární, som si uvedomil, aký temer priamočiary – je vzťah medzi technikou a morálkou.

….

Viete si predstaviť, žeby operátorom reaktora mohlo byť protekčné dieťa? Prijaté na felefonát? Kritériá na prijatie za prevádzkového pracovníka atómky sa dosť podstatne odlišujú od praktických kritérií v iných oblastiach nášho života.. Povedal by som, hoci boli vypracované pred desiatimi rokmi, nápadne sa podobajú na kritériá z januárového pléna ÚV KSSZ (Ústredný výbor Komunistickej strany sovietskeho zväzu – vrcholový orgán politického vedenia Zväzu sovietskych socialistických republík – poznámka Finančné noviny) o kádrových otázkach…Vidíte nadávame na vplyv nehumánnej techniky, a pritom si ona svojou logikou vyžaduje oveľa čistejšie a morálnejšie kritériá, než uplatňujeme inde.

Myslím si, že spisovatelia, môžu a musia prispieť k premosteniu priepasti medzi rastúcimi požiadavkami sveta a našou malou pripravenosťou. Ako? Náročnými diskusiami, polemikami, spoločným zamýšľaním sa nad uvedenými problémami aj s pracovníkmi spoločenských vied. A najmä novými kvalitnými dielami, novými knihami, ktoré budú blízke problémom ľudí konca nášho storočia a nebudú im pripadať ako selanky z iného sveta, kvetinky zo skleníka. Knihami, z ktorých nebude trčať neznalosť a nesúcit so súčasníkom a jeho deťmi. Čitateľ takéto knihy čaká a nie je sám.

To bude jeden z dôležitých prínosov socialistického spisovateľa v dnešnom Československu, osožná pomoc rozvoju našej vlasti, na ktorej nám všetkým úprimne záleží.

Z diskusie na V. zjazde Zväzu slovenských spisovateľov

Anton Hykisch. Nedeľa číslo 10. 22. marca 1987. Ročník VI. Príloha týždenníka Nové Slovo.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.