SMZ v Jelšave udržali zamestnanosť a mzdy

JELŠAVA – Slovenské magnezitové závody, a. s. udržali v čase tohtoročnej krízy zamestnanosť, ale aj neznižovali mzdy. Finančné noviny o tom informoval predseda predstavenstva firmy Roman Gažúr.

“Zamestnancov chápeme ako významnú súčasť rozvoja spoločnosti, a preto vytvárame podmienky pre trvalé zlepšovanie ich pracovných podmienok  a  pracovného rozvoja. Vysokú úroveň starostlivosti o životné a pracovné prostredie a bezpečnosť práce považujeme za dôležitý nástroj v našom podnikaní,” poznamenal pre finančné noviny Roman Gažúr.

Podnik vyrába širokú škálu sypkých magnezitových slinkov, monolitických hmôt, troskotvorných zmesí  a surových magnezitov  určených pre použitie v priemysle výroby žiaruvzdornej keramiky, hutníctve, chemickom priemysle,  poľnohospodárstve, stavebníctve a environmentálnej oblasti.

Slovenská obchodná a priemyselná komora v roku 2017 ocenila podnik Čestným uznaním  SOPK za dodržiavanie etických princípov v podnikaní.

História spracovania magnezitu v Jelšave  siaha až do roku 1893, kedy podľa záznamov v kronike mesta mestský účtovník Juraj Farkaš dňa 2. júna predložil správu, že dva „kamene“ nájdené v oblasti Dúbrava sú magnezit, nerast, ktorý bol v tom čase vyhľadávaný po celej krajine.

Rok po objavení ložiska podpisuje mesto zmluvy s podnikateľmi Uhliarikom a Mansfeldom na využívanie náleziska  a v priestoroch „Hladná strana“ sa uskutočnila historicky prvá ťažba a následne  aj výpal magnezitu v Jelšave.   Vzhľadom na veľký dopyt po magnezite  začali podnikatelia uvažovať o rozširovaní výrobných prevádzok, ale tieto aktivity prerušila prvá svetová vojna.