Slovenskí stredoškoláci patria k najlepším v Európe, uspeli vo finále Európskej súťaže v štatistike 2024

BRATISLAVA / BRUSEL – Európska súťaž v štatistike 2023/2024.

Tohtoročná účasť slovenských stredoškolákov v európskom finále štatistickej súťaže bola zavŕšená mimoriadnym úspechom. Spomedzi 64 tímov súťažiacich v európskom kole slovenské tímy získali druhé miesto v oboch vekových kategóriách. Ocenenie a finančnú odmenu si odniesli gymnazisti z Banskej Bystrice a Rimavskej Soboty. A do päťky najlepších sa dostali aj gymnazisti z Považskej Bystrice.

Slovenskí stredoškoláci dosiahli mimoriadny úspech v európskom finále súťaže štatistickej gramotnosti. Európska súťaž v štatistike ESC 2023/2024 pozná víťazov, až 3 slovenské  tímy sa dostali medzi TOP 5 najlepších v Európe. Získali dve druhé a jedno štvrté miesto vďaka originálnym  a profesionálne spracovaným  videám na tému  – Predtým bolo všetko lepšie! Je to pravda alebo nie?  Výsledky európskeho kola súťaže, ktoré trvalo niekoľko týždňov, zverejnil Európsky štatistický úrad Eurostat.

Téma zameraná na porovnanie minulosti a prítomnosti vytvorila široký priestor na využitie štatistických dát, na potvrdenie či vyvrátenie rôznych spoločenských mýtov. Mladá generácia je  s podobnými tvrdeniami často konfrontovaná v rozhovoroch so staršou generáciou. Študenti po súťaži budú poznať argumenty.

Tímy zo Slovenska zaujali 2-minútovými videami, v ktorých interpretovali zmeny života spoločnosti prostredníctvom rôznych štatistických dát a ukazovateľov. „Sme hrdí na slovenských študentov ako kreatívne uchopili náročnú tému a dokázali uspieť v ťažkej konkurencii. Prekvapili nielen výberom štatistických informácií, ale aj ich vyhodnocovaním a hľadaním súvislostí medzi nimi,“ uviedla Nikoleta Šlachtová, generálna riaditeľka sekcie diseminácie a komunikácie Štatistického úradu SR.

Video gymnazistov z Banskej Bystrice získalo 2. miesto medzi staršími žiakmi, rovnako úspešne zabodoval aj tím gymnazistov z Rimavskej Soboty v mladšej kategórii. A prácu súťažného tímu z Považskej Bystrice medzinárodná porota zaradila na 4. priečku najlepších v staršej vekovej  kategórii.

V európskom finále ESC súťažilo spolu 64 videí z 20 európskych krajín. Práce hodnotila 8-členná odborná porota osobností z oblasti štatistiky, médií a vzdelávacích inštitúcií. Posudzovali obsahovú kvalitu aj kreatívne spracovanie témy a určili 5 TOP najlepších prác v kategórii starších žiakov a rovnako 5 v kategórii mladších žiakov.

V siedmom ročníku Európskej súťaže v štatistike prejavilo záujem súťažiť dovedna viac ako 22-tisíc stredoškolských študentov z 20 krajín EÚ. Na Slovensku sa do aktuálneho ročníka súťaže zapojilo 1200 študentov zo 129 stredných škôl. Tímy sa počas priebehu súťaže museli najprv prebojovať cez dve etapy náročné národného kola. Ich úlohou bolo presvedčiť o svojich teoretických vedomostiach v testoch a ukázať praktické použitie štatistických informácií v prezentácii na vybranú tému. Do európskeho kola postúpili len dva najlepšie tímy v oboch kategóriách.

Zámerom Európskej súťaže v štatistike bolo naučiť stredoškolákov čítať kvalitné štatistické údaje, orientovať sa v nich, ako aj správne ich interpretovať. Výsledky tejto súťaže potvrdili schopnosť mladej generácie rozlišovať oficiálne zdroje údajov od neoficiálnych a identifikovať či rozlišovať dezinformácie a hoaxy.

(Text Štatistický úrad Slovenskej republiky)