Slovenské elektrárne: jadro ako ideálny príklad nízkouhlíkového zdroja energie

Pri príležitosti Dňa komplimentov by sme chceli vydvihnúť niekoľko vlastností, ktoré si ceníme na jadrovej energii. Napadnú vám nejaké ďalšie? Informujú Slovenské elektrárne.
Ide o nízkouhlíkový zdroj energie. Jadrové elektrárne fungujú na oveľa vyšších kapacitných faktoroch ako obnoviteľné zdroje. Jadrová elektráreň uvoľňuje menej radiácie do životného prostredia ako fosílne zdroje. Ide o spoľahlivý zdroj s nízkymi prevádzkovými nákladmi.
Jadro má zásadný význam pre zmiernenie klimatickej krízy a dopadov globálneho otepľovania.
.