Roman Vasilenko sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Kazachstanu

NUR SULTAN –  Prezident Kazachstanu Kasym Žomart Tokajev vymenoval Romana Jurieviča Vasilenko funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Kazašskej republiky.

Ten doposiaľ vykonával funkciu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kazašskej republiky v Slovenskej republike.

Roman Jurievič Vasilneko sa narodil v meste Šimkent, ktoré je tretím najväčším mestom v krajine. Šimkent je mesto na juhu Kazachstanu, jedno z troch miest v krajine so štatútom mesta republikového významu; je samostatným administratívno-územným celkom, ktorý nie je súčasťou okolitej samosprávy.

Pán štátny tajomník je absolventom Vojenskej akadémie ekonomiky a financií v Moskve (1994). V minulosti zastával rôzne funkcie v Ministerstve zahraničných vecí Kazašskej republiky, v diplomacii a verejnej správe. Je ženatý a má tri deti.