Slovenská poľnohospodárska univerzita a OECD

PARÍŽ – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre podpísala Memorandum o spolupráci s Organiuáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Informuje to na svojej stránke v sociálnej sieti  Stále zastúpenie Slovenskej repubiky v OECD.

Memorandum, ktoré 2.10.2019 v sídle OECD v Paríži podpísal prorektor SPU v Nitre pre strategický rozvoj Drahoslav Lančarič, vytvára rámec pre krátkodobé stáže študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia na odborných direktoriátoch OECD. Zakladá možnosti spolupráce predovšetkým s Direktoriátom OECD pre obchod a poľnohospodárstvo (TAD), ktorý aj ako prvý privíta stážistu SPU.

Prorektor Lančarič v OECD okrem toho absolvoval aj sériu stretnutí s expertmi, s ktorými prediskutoval možnosti spolupráce univerzity s OECD v budúcnosti.

SPU v Nitre je po Ekonomickej univerzite v Bratislave druhou slovenskou univerzitou disponujúcou takýmto nástrojom.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.