Hrnčiar: daň z cukru je byrokratický nezmysel

BRATISLAVA – Študent  Národohospodárskej univerzity Ekonomickej univerzity Samuel Hrnčiar nemá zavedenie dane z cukru takmer žiaden význam. Napísal to v článku s titulom “Má zavedenie dane z cukru zmysel?” Uverejnil ho v druhom tohtoročnom čísle časopisu Monitor hospodárskej politiky, ktorý vydáva Katedra hospodárskej politiky Národohospodárskej politiky Ekonomickej univerzity.

Zavedenie dane na akýkoľvek druh potravín podľa autora má nasledovné dôsledky: 1. cena daného produktu rastie; 2. výrobcovi a predajcovi poklesne marža, čo je rozdiel medzi nákladmi na tovarov a predajnou cenou; 3. poklesne dopyt spotrebiteľa po produkte a výrobkoch, ktoré ho obsahujú; 4. narastú výdavky spotrebiteľa na daný produkt; 5 nastane zmena zloženia produktu, náhradou zdanenej položky; 6. nahradenie produktu za lacnejší, alebo príbuzný produkt.

Podľa autora vyrubovanie dane z cukru by viedlo k hľadaniu rôznych náhrad, ktoré v konečnom dôsledku nemusia byť zdraviu prospešné. Selektívna daň na cukor by bola byrokraticky náročné. Namiesto tejto dane by bolo by možné meniť cenu zdravotného poistenia prispôsobenú ľuďom s nezdravým životným štýlom.