Rada PMÚ rozhodla o karteli pri verejnom obstarávaní v oblasti dodávok gastrotechnológie

BRATISLAVA / Protiminoplný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) v prvostupňovom rozhodnutí uložil štyrom firmám pokuty v celkovej výške 564 411 eur.

Zákazal im účasť vo verejnom obstarávaní na tri roky za uzatvorenie kartelovej dohody, ktorá je podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže zakázaná.

Rada PMÚ po preskúmaní rozkladov a súvisiaceho spisového materiálu rozhodnutie z 10. 11. 2023 zrušila a prípad vracia prvostupňovému orgánu na nové konanie.

Dôvodom na zrušenie rozhodnutia bol podľa Rady PMÚ nedostatok právnych a logických úvah PMÚ vo vzťahu k niektorým dôkazom. To malo vplyv na právne posúdenie aj na záver o účastníkoch konania. Prvostupňové rozhodnutie je preto podľa Rady PMÚ nepreskúmateľné.  PMÚ bude po vrátení prípadu povinný doplniť

odôvodnenie svojich záverov.

Rozhodnutie Rady PMÚ nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 6. 2024.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.