Slovenská komora audítorov upozorňuje na falošného audítora Ing. Maroša Hrubčinu

BRATISLAVA – Slovenská komora audítorov (SKAU) upozorňuje na podvodné konanie, ktorého cieľom je získanie finančných prostriedkov.

Na základe mnohých podnetov má SKAU k dispozícii informácie o spoločnosti, ktorá oslovuje právnické a fyzické osoby.

“Pokiaľ Ste dostali akékoľvek elektronické, písomné či telefonické upozornenie a výzvu na úhradu od OverenaSpolocnost.sk resp. od Ing. Maroš Hrubčina, MBA za služby, že ide o cielené podvodné konanie, ktoré sa snaží získať od fyzických osôb a podnikateľských subjektov neoprávnené finančné čiastky za neexistujúci účtovný audit. Ide o podvodné konanie a odporúčame fyzickým a právnickým osobám nereagovať na požiadavku zaplatiť predfaktúru, ” napísala v stanovisku SKAU.

V prípade, že dostanete takúto požiadavku odporúča SKAU kontaktovať orgány činné v trestnom konaní. Pre bližšie vysvetlenie uvádza, že služby auditu poskytujú len oprávnené osoby na základe zákonom stanovených podmienok s vopred uzatvorenou písomnou zmluvou medzi klientom a audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Oprávnené osoby s licenciou audítora sú zapísané vo verejných registroch – Zoznam štatutárnych audítorov a Zoznam audítorských spoločností – viď www.udva.sk .