SKAU: Katarína Kaszasová na základe Rady ministrov EÚ členkou Európskeho dvora audítorov

BRATISLAVA / BRUSEL – Rada ministrov Európskej únie 9. októbra 2023 schválila nomináciu Ing. Kataríny Kaszasovej a vymenovala ju za členku Európskeho dvora audítorov (EDA).

Katarína Kaszasová je členka Slovenskej komory audítorov. Od roku 2020 pôsobila  ako výkonná riaditeľka slovenského Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ÚDVA). V rámci jej dvojročného pôsobenia na ÚDVA bol podľa jej slov hlavným zámerom „ pomôcť audítorskú profesiu posunúť k vyššej kvalite vo verejnom záujme do vysokokvalitnej audítorskej profesie.“

Ing. Katarína Kaszasová, CA, FCCA, CIA je absolventkou Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, študijného programu účtovníctvo a audítorstvo. V rámci profesijnej kariéry pôsobila ako manažérka auditu v KPMG Slovensko a zastávala riadiace funkcie  na  Ministerstve financií Slovenskej republiky a v Európskej investičnej banke (EIB), Európskom investičnom fonde (EIF), ako aj Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM) v Luxemburgu.

Milan Mozolák. Prameň: Archív SKAU

Je veľmi dobré, že na túto dôležitú a aj prestížnu pozíciu bol nakoniec – už na základe výberového konania – nominovaný a aj zvolený skutočný kvalifikovaný odborník, znalý danej problematiky, ktorým naša členka, Katarína Kaszasová nepochybne je“ – poznamenal na margo rozhodnutia  Rady ministrov EÚ prezident SKAU Ing. Milan Mozolák.

Ing. Katarína Kaszasová bude vo funkcii členky EDA pôsobiť od 16. októbra 2023 do 15. októbra 2029, pričom v nej nahradí doterajšieho zástupcu SR – Ladislava Balka, ktorého mandát sa skončil 6. mája 2022. Slovenská zástupkyňa bude v rámci v EDA zastrešovať audity finančných prostriedkov Európskej únie a následne ich výsledky prezentovať auditovaným subjektom vrátane Európskej komisie, Európskemu parlamentu a jeho výboru na kontrolu rozpočtu.