Schránková firma: blud šírený politikmi a médiami

BRATISLAVA – “Čo je to schránková firma?” Opýtal som sa známej sociologičky. Odpovedala mi: “Je to firma, ktorá existuje, ale vlastne ani neexistuje.” Mala pravdu v oboch častiach výroku.

Žiaden právny systém na svete nepozná pojem “schránková firma”, či skrátene “schránka”. Dokonca ani slovenská legislatíva, ani svetová ekonomická literatúra. Každá firma má registráciu v registri firiem, na daňovom úrade, či v iných verejných inštitúciách, ktoré vyžadujú zákony príslušnej krajiny.

Slovenská legislatíva pozná spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, ale aj družstvo. Existujú výrobné firmy, obchodné firmy, mikropodniky, malé a stredné podniky, veľké podniky.

Firma má svoj bankový účet, účtovné výkazy, ale aj riaditeľov, konateľov. Mnohé z nich si prenajímajú adresu v kancelárskych domoch, kde majú k dispozícii adresu, teda poštovú schránku, ale aj možnosť niekoľko hodín do mesiaca používať zasadaciu miestnosť pre rokovania.

Niektoré firma potrebujú len formálnu adresu. Sú to väčšinou tie firmy, ktoré len vlastnia podiely v iných firmách. Tie majú prívlastok holdingové firmy. Ich názov pochádza od anglického slova hold – držať.

Okrem toho existujú Medzinárodné podnikateľské firmy, alebo anglicky International Business Corporation, ktoré sú registrované v krajinách s nízkymi daňami, alebo len ročnými poplatkami. Tieto krajiny sa nazývajú off-shore. To znamená, že sú len registrované v danej krajine, ale podnikateľskú činnosť rozvíjajú v inej krajine. A tie majú väčšinou len adresu. Za ňu a služby účtovníkov, či riaditeľov ročne platia. Pre chudobnejšie krajiny je registrácia týchto holdingových firiem zdrojom príjmov.

Majitelia firiem sú známi len firmám, ktoré ich registrujú.

Slovné spojenie “schránková firma” je preto nezmysel z hľadiska teórie znakov – semiotiky. Semiotika,  postup zaoberajúci sa materiálnymi a objektívnymi znakmi, vysvetľuje zrod zmyslu vychádzajúc z významných základných článkov (sémes). Dôležité tu nie sú prvky, ale predovšetkým ich vzťahy, súvzťažnosť a usporiadanie. Je to hraničná vedecká disciplína, ktorá je spojená aj s lingvistikou, logikou vedy, filozofiou jazyka, všeobecnou teóriou komunikácie a podobne. Táto veda pozná pojem prázdny znak. To je slovo,  ktoré nie je spojené s reálnym objektom. Médiá by však mali používať informácie o niečom reálnom, a nie vymyslenom blude.

Pojem schránková firma sa používa pri kritike niektorých podnikov. Vyvoláva dojem, že tento neexistujúci typ firmy robí niečo nekalé, trestné, zlodejské. O niečo menej sa v jazyku médií a politikov rozšíril pojem fantómová firma. Pozrime sa na význam slova fantóm v slovníku cudzích slov. Fantóm je prelud, prízrak, príšera, strašidlo; citový prežitok na základe predstavy.

Taký istý blud, či prelud ako schránková firma je aj fantómová firma. Aj slovo budzogáň označuje niečo negatívne. A tak by mohla byť aj budzogáňová firma. Schránková firma teda môže byť len spoločnosť, ktorá vyrába schránky, či už poštové, alebo iné. Aj tá budzogáňova môže len vyrábať, alebo požičiavať budzogáne.

Podobné slovné spojenia šíria nielen súkromné médiá, ale aj verejnoprávne. Medzi ďalšie podobné pojmy patria toxická firma, kontroverzná firma. Cieľom týchto slovných spojení je niekoho znevážiť, očierniť. Aj na to sú paragrafy. Poškodzovanie dobrého mena. O tých ostatných neskôr.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.