Schizofrenický fašizmus, alebo schizofašizmus

Čo je schizofašizmus? To je fašizmus pod maskou boja s akože fašizmom.

Nenávisť, a fašistickým názor na iné názory sa napríklad sa schováva za slovné spojenie liberálny fašizmus. Vo všeobecnosti fašizmus je ucelený svetonázor, ktorý spája rasovú teóriu, imperializmus, nacionalizmus, xenofóbiu, šovinizmus, teóriu veľmoci, antikapitalizmus, antidemokraciu a antiliberalizmus.

Schizofašizmus je sám sebe protirečiaci svetonázor, je to svojrázna karikatúra fašizmu, ale veľmi vážna, nebezpečná a agresívna karikatúra. Schizofašimus sa prejavuje v hysterickej nenávisti k slobode, demokracii, ku všetkému z cudziny, k ľuďom s inou identitou, v hľadaní nepriateľov a zradcov medzi spoluobčanmi.

Tento šovinistický svetonázor sa nachádza v stave schizofrénie, teda v rozkole, či vo vzájomnom protiklade. Je to snaha využívať tie statky, ktoré zabezpečuje “nepriateľ”, či “zradca” ako napríklad nehnuteľnosť v zahraničí, poskytovať deťom vzdelanie na Západe, dovolenkovať na zlom Západe, mať úspory v zahraničných bankách. Schizofašiti nadávajú na kapitalizmus, ale kupujú si kapitalistické automobily.

Schizofašimus sa od tradičného fašizmu odlišuje cynizmom a korupciou, ale najnovšími technológiami. Čím je väčšia priepasť medzi spoločenskými ideálmi, a realitou, tým viac sa páči obyvateľstvu. Propaganda otvorene klame. Počíta sa s tým, že ľuďom sa lož páči.  Drzosť klamstva je zárukou toho, že ten čo klame je “ten náš”.

Lož schizofašizmu sa od reality odkláňa na 180 stupňov. Je presným opakom pravdy. Schizofašizmus má v sebe niekoľko čŕt postmoderny: pohŕdanie reality, kult hyperbolickej reality, rozsievanie simulacrumov, nadvláda znakov nad označovaným, ktoré sú odtrhnuté od reálnej reflexie, hry a irónia sú v službách archaickch spoločenských štruktúr, inštinktu moci a masovej súdržnosti.

Simulacrum, francúzsky  simulacre z latinského  simulacrum, je  podobizeň, kópia. Je to kľúčový pojem postmodernej filozofie, čo znamená obraz, kópia niečoho, čo v skutočnosti neexistuje. Dnes sa tento pojem chápe ako kultúrny či politický výtvor, ktorý kopíruje podobu pôvodnej vzorky. Simulakrum sa môže týkať akéhokoľvek druhu vecí a významov.