SB, MMF, WTO, WFP a FAO za ďalšie zmiernenie obmedzení kvôli hrozbe krízy s dodávkami potravín

WASHINGTON – Šéfovia medzinárodných organizácií ako Svetová banka, Medzinárodný menový fond (MMF), Svetová obchodná organizácia (WTO), Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Svetový potravinový program (WFP) varovali pred potravinovou krízou.

Vyzvali krajiny, aby prijať naliehavé opatrenia na jej prekonanie. Spoločné vyhlásenie vedúcich predstaviteľov piatich organizácií je zverejnené na webovej stránke Svetovej banky.

Pandémia COVID-19, narušenie medzinárodných dodávateľských reťazcov a vojna na Ukrajine vážne narušili prepojené trhy s potravinami, palivom a hnojivami, uvádza sa vo vyhlásení. Podľa WFP sa do júna 2022 počet ľudí trpiacich akútnou potravinovou neistotou zvýšil na 345 miliónov v 82 krajinách. Približne 25 krajín zareagovalo na rastúce ceny potravín uzákonením vývozných obmedzení, ktoré ovplyvňujú viac ako 8 % svetového obchodu s potravinami.

Šéfovia medzinárodných organizácií navrhujú zaviesť krátkodobé a dlhodobé opatrenia v štyroch oblastiach:

1) poskytovanie okamžitej podpory zraniteľným skupinám obyvateľstva,

2) uľahčenie obchodu a medzinárodných dodávok potravín,

3) zvýšenie produkcie,

4) investície do poľnohospodárstva odolného voči zmene klímy.

Autori vyhlásenia vyzývajú najmä na nájdenie diplomatického riešenia pre odvoz obilia a hnojív z Ukrajiny.

Dokument podpísali Qu Dongyu, generálny riaditeľ Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Kristalina Georgieva, generálna riaditeľka MMF, David Malpass, prezident skupiny Svetovej banky, David Beasley, výkonný riaditeľ WFP, a Ngozi Okonjo- Iweala, generálny riaditeľ WTO.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.