Samarkandská deklarácia proti teroristickým skupinám

BRATISLAVA – Lídri krajín, ktoré sú členmi Šanghajskej organizácie spolupráce (ŠOS) schválili spoločnú deklaráciu – hlavný dokument summitu v Samarkande. Ten prebiehal v dňoch 15. – 16. decembra 2022.

Samarkandská deklarácia odráža postoj krajín ŠOS k otázkam ďalšieho rozvoja organizácie, ako aj aktuálne globálne a regionálne agendy.

Mesto Samarkand je v Uzbekistane, v minulosti sídlo mnohých panovníkov, ktorí vládli niekoľkým impériám. Žili tu mnohí učenci a vznikali významné diela filozofie, sociálnych vied a astronómie. V meste vzniklo prvé astronomické observatóriu, ale aj škola pre moslimských kazateľov, nazývaná medresa.

Medresa, arabsky مدرسة‎, je islámska náboženská škola vyššieho typu, najčastejšie založená pri mešite. Školou nižšieho typu je potom maktab, mekteb, arabsky مكتب‎‎).

 

Vráťme sa k Samarkadskej deklarácii krajín ŠOS. V dokumente sa uvádza, že štáty ŠOS sú proti pokusom zasahovať do vnútorných záležitostí krajín pod zámienkou boja proti terorizmu. Považuje sa za dôležité zintenzívniť medzinárodné úsilie v boji proti zapojeniu mládeže do teroristických skupín.

Krajiny SCO dodržiavajú dôkladné hodnotenia súčasnej medzinárodnej agendy, stoja za spravodlivejším svetovým usporiadaním a formovaním spoločnej vízie „spoločenstva so spoločným osudom ľudstva“. Lídri opätovne potvrdili, že SCO nie je namierené proti iným krajinám a vyzvali na dodržiavanie dohovoru o zákaze chemických zbraní.

„Členské štáty budú ďalej posilňovať spoluprácu v kultúrnej, vedeckej, technickej, vzdelávacej, humanitárnej oblasti a oblasti cestovného ruchu, čím prispejú k ďalšiemu rozvoju dialógu medzi civilizáciami, dobrým susedským a priateľským vzťahom v priestore ŠOS,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Okrem toho sa lídri vyjadrili proti protekcionistickým krokom a obchodným obmedzeniam, ktoré ohrozujú globálnu ekonomiku. Treba poznamenať, že jednostranné uplatňovanie ekonomických sankcií, s výnimkou sankcií prijatých Bezpečnostnou radou OSN, je nezlučiteľné s princípmi medzinárodného práva.

Vľavo je samarkandská Medresa. 

Zúčastnené krajiny sa vyslovili za rozšírenie praxe postupného zvyšovania podielu národných mien na vzájomnom zúčtovaní, ako aj za posilnenie otvoreného mnohostranného obchodného systému založeného na princípoch a pravidlách WTO.

Rok 2023 vyhlásila Šanghajská organizácia pre spoluprácu za Rok turizmu. Turistickým a kultúrnym hlavným mestom SCO bude v roku 2023 indické mesto Varanasi.

Okrem toho došlo k dohode o vytvorení pracovných skupín o start-upoch a inováciách, o boji proti chudobe a o tradičnej medicíne a bolo schválené ustanovenie o čestnom titule „Veľvyslanec dobrej vôle ŠOS“.

V dňoch 15. – 16. septembra v Samarkande bol  Šanghajskej organizácie spolupráce. Summit v Samarkande otvára novú stránku v činnosti organizácie. Po prvýkrát sa na podujatí zúčastňujú lídri 14 krajín, ako aj šéfovia 10 autoritatívnych medzinárodných organizácií. Toto stretnutie bolo prvým osobným stretnutím lídrov SCO za posledné tri roky od začiatku pandémie koronavírusu.