S tézou:”Leninská skromnosť, proletárska veselosť”

BRATISLAVA – Slovenská vláda bojuje s vírusom. Nasadila proti nemu izoláciu obyvateľov. Boli sme izolovaní jeden od druhého, ale aj ľudia boli izolovaní od podnikov, či podniky od ľudí. Nevyrábali a neposkytovali služby. Slovensko je z hľadiska priemyselnej produkcie na druhom mieste v Európe. Na druhom mieste, ale od konca. Švédsko, ktoré nezavádzalo karantény na tom z hľadiska ekonomických výsledkov najlepšie v Európe.
Existujú rôzne typy hospodárskej politiky. V jednej je ťažisko, že strana a vláda čo najviac zasahuje do ekonomiky. V druhom prípade sa strany a vlády snažia čo najmenej zasahovalo ekonomiky. V jednom, či v druhom prípade podniky, vláda, ale aj odbory vzájomne komunikujú. Kvôli tomu vo vyspelých krajinách existuje tripartita. Tripartita prejednáva najdôležitejšie predpisy, ktoré ovplyvňujú podnikanie a zamestnanosť.
Tripartita prejednáva najdôležitejšie predpisy, ktoré ovplyvňujú podnikanie a zamestnanosť. Tripartitné rokovania sa teda vedú medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov za účasti štátu (vlády) ako reprezentanta celospoločenského záujmu. Na Slovensku ako keby sme nemali celospoločenský záujem, ale len záujmy niekoľkých politických strán na vzájomnom ohováraní sa. Volebná kampaň sa skončila. Na druhý deň sa začala nová. Čo tam po tripartite, odboroch a podnikateľoch.

Princípy kolektívneho a tripartitného systému sú zakotvené v právnom systéme veľkej väčšiny krajín. Vývoj tripartitného systému je spojený s činnosťou Medzinárodnej organizácie práce, ktorá od samého počiatku fungovala na tripartitnom princípe. Na Slovensku sa súčasná vláda tvári akokeby sme neboli členmi tejto medzinárodnej organizácie.

Časť súčasnej vlády rokuje so slovenskými podnikmi, ale odormi tak, ako keby tu ani neboli. Mnohí z tých, čo sú dnes vo vrcholovej politike v čase keď sa menilo spoločenské zriadenie, takpovediac ešte “ťahali káčera na šnúrke.” Neznalosť pomerov vo vývoji ekonomiky neospravedlňuje.
Slovenské podniky, ktoré v súčasnosti existujú museli prežiť viacero šokov Bola to devalvácia československej koruny. Ak pred rokom 1990 tieto podniky doviezli zariadenia za devízy, neskôr to strata všetkých trhov v bývalých socialistických krajinách, ale aj hľadanie nových vlastníkov, Sláva víťazom, česť porazeným. Mnohé podniky urobili veľa nielen pre ekonomiku, ale aj pre spoločnosť. Prispeli na kultúru, či na záchranu historických pamiatok, ale aj na školstvo, či zdravotníctvo,
Dnes nie je namieste domýšľať si, že štát, spoločnosť, ekonomika, alebo sociálna sféra môžu existovať bez podnikov, domácich, či zahraničných. Namieste nie sú ani urážky smerom k manažérom a vykopávanie vojnovej sekery.
Na jednej strane je potrebná povedané slovami jedného z významných manažérov leninská skromnosť. Prečo? Aby bola proletárska veselosť.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.