RÚZ: vyhrážanie sa podnikom je neprípustné

BRATISLAVA – Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) žiadajú od vlády efektívnu, rýchlu a dostatočnú pomoc a férovejší prístup. Problémy s pomocou počas koronakrízy  má tisíce firiem a živnostníkov. Finančné noviny zverejňujú stanovisko RÚZ v plnom znení.

Zamestnávatelia nepovažujú za primerané reagovať vyhrážkami predstaviteľov vlády ani na ostrú kritiku zo strany podnikateľského sektora.

Podnikatelia na Slovensku akceptovali bezprecedentné obmedzenia podnikateľských aktivít zo strany vlády vyvolaných epidemiologickou situáciou, ale očakávajú primeranú pomoc zo strany štátu podobne ako je tomu v susedných krajinách.
Zástupcovia RÚZ v rámci rokovaní Ekonomického krízového štábu viackrát upozorňovali na oneskorenie, nedostatočnú výšku a administratívnu náročnosť pomoci štátu podnikateľom. Hlavným cieľom štátnej pomoci má byť rýchla záchrana maximálneho počtu firiem a teda i pracovných miest v čase plošného obmedzenia ekonomickej aktivity. Objem pomoci by tiež mal aspoň čiastočne byť porovnateľný s pomocou v okolitých krajinách, ktoré sú tiež našimi hlavnými konkurentmi.
Pandemické ošetrovacie príspevky pre zamestnancov nútených zostať so svojimi deťmi, náhrada výpadku odbytu štátnymi objednávkami, odklad platby odvodov, uplatnenie daňových odpisov, prístup k preklenovacím úverom, odklad nájomného, či komplexná pomoc priemyslu však bola v iných štátoch Európskej únie na výrazne vyššej úrovni. Pre porovnanie, odloženie odvodov prišlo v českom podnikateľskom prostredí v najskoršom možnom termíne, čím českí podnikatelia dostali okamžitú hotovosť v čase kedy to potrebovali najviac. Priemerný český živnostník, či konateľ “jednoosobovej” s.r.o. dostal za každý mesiac núteného prerušenia podnikania približne 920 eur, zatiaľ čo jeho slovenský konkurent 210 eur. Valná časť opatrení bola v zahraničí pripravovaná s apelom na rýchlosť, zatiaľ čo na Slovensku opatrenia brzdila prílišná podozrievavosť a snaha o maximálnu adresnosť.
Podľa prieskumov medzi zamestnávateľmi majúcich zastúpenie v sektorových radách, 42 % zamestnávateľov sa rozhodlo nevyužiť žiadne z opatrení na pomoc podnikateľom, pričom polovica z nich nepožiadala a ani nemá záujem podať žiadosť o príspevok z dôvodu, že nespĺňa stanovené kritériá, resp. príspevky boli určené len pre vybrané podniky. Ako druhú najčastejšiu bariéru požiadania o príspevok 10 % zamestnávateľov uviedlo administratívnu náročnosť. Spomedzi tých, ktorí využili pandemické nemocenské alebo pandemické ošetrovné, pre takmer tretinu respondentov bolo podanie žiadosti administratívne náročné. Viac než 50% z tých čo pomoc nevyužili uviedlo, že nemohli, resp. nemali záujem využiť niektoré opatrenia z dôvodu, že nespĺňali stanovené kritériá využitia opatrení.
Zamestnávatelia očakávajú, že vláda sa bude naďalej seriózne zaoberať stále hlasnejšími apelmi zamestnávateľských zväzov. V opačnom prípade reálne hrozí, že už na jeseň sa prejavia problémy, do ktorých sa postupne dostáva celý priemysel a najmä veľké podniky, ktoré sú kostrou hospodárstva.
“Aktuálne komunikované vládne vyjadrenie o oživení ekonomiky, ktoré sa opiera o údaje z E-kasy je pre nás nie celkom pochopiteľné. Rast tržieb v maloobchode, evidovaný cez E-kasy je len jedným z mnohých ekonomických ukazovateľov, v tomto prípade o obrate v maloobchode, ale nereflektuje skutočný stav nášho hospodárstva, vývoj zákazok alebo stav samotnej výroby. V žiadnom prípade nemôžeme kvôli aktuálnemu nárazovému nárastu maloobchodného predaja hovoriť o ozdravení ekonomiky a návrate do „pohody” upozorňuje Mário Lelovský, 1. viceprezident RÚZ.
Podnikateľské prostredie si od novej vlády vďaka predvolebným sľubom jej členov sľubovalo a sľubuje veľa najmä v oblasti podpory podnikania a zvyšovania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Osobné útoky, vyhrážanie sa, či zosmiešňovanie zo strany podnikateľov alebo predstaviteľov vlády nie sú vhodnými a efektívnymi nástrojmi smerujúcimi k vyššej konkurencieschopnosti Slovenska.
„Odpoveďou na oprávnenú kritiku rýchlosti a objemnosti poskytnutej pomoci v čase koronakrízy nesmú byť vyhrážky, ani zľahčovanie situácie, ktorých sa v posledných dňoch dopustili viacerí vládni predstavitelia“, uzatvára Róbert Spišák, viceprezident RÚZ.
Štát sa má aj naďalej zamerať na navýšenie objemnosti, efektívnosti a administratívnej jednoduchosti čerpania pomoci podnikateľom. Pandemická kríza pravdepodobne ešte neskončila a štát musí byť pripravený v prípade potreby veľmi rýchlo zasiahnuť. Zamestnávatelia sú partnerom štátu, sú pripravení poradiť a pomôcť avšak rovnako očakávajú jeho primeranú pomoc a podporu. Rozsiahle poškodenie podnikateľského sektora by znamenalo zníženie šance na vytvorenie nového a konkurencieschopného Slovenska. O to ide nám všetkým.
Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.