Rusko: zmiešaný systém volieb kandidátov

MOSKVA – V Ruskej federácii budú 19. septembra 2021 voľby do parlamentu.

Ide o voľby do Štátnej dumy Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie VIII. volebného obdobia. Ústredná volebná komisia Ruskej federácie dňa 7. júla 2021 zaregistrovala celkom 30 politických strán.

Parlament sa v Ruskej federácii vytvára na základe volieb v rámci zmiešaného volebného systému. Prvá časť kandidátov sa vytvára na základe zoznamov politických strán, teda 225 poslancov. Druhá časť kandidátov sa vytvára na základe jednomandátových volebných okruhov, teda 225 poslancov.

Podľa prieskumov verejnej mienky päťpercentnú bariéru prekonajú všetky strany, ktoré majú v zhromaždení Dumy VII frakcie – Jednotné Rusko, Komunistická strana Ruskej federácie, Liberálnodemokratická strana a Spravodlivé Rusko.

Vládna strana Jednotné Rusko, teda politická strana, ktorá je pri moci, v súčasnosti obsadzuje 336 zo 450 kresiel, je síce na prvom mieste v hodnotení, ale jej rozdiel oproti konkurentom je menší ako v predchádzajúcich voľbách. Úroveň podpory pre Jednotné Rusko v roku 2018, keď bola dôchodková reforma prijatá hlasmi jej poslancov, výrazne klesla, pričom obsah a metódy propagácie spôsobili rozsiahlu nespokojnosť občanov. Podľa prieskumov VTsIOM a Levada Center bol začiatok dôchodkovej reformy najdôležitejšou udalosťou roku 2019 v Rusku.

Podľa súčasnej volebnej legislatívy je Štátna duma volená na obdobie piatich rokov podľa zmiešaného volebného systému. Polovica kresiel (225) je zvolená zo straníckych zoznamov s 5-percentným volebným prahom a druhá polovica prostredníctvom 225 jednomandátových obvodov v jednom kole. [16] Nie je požadovaný minimálny počet voličov (prah účasti).

V pomernej časti môžu kandidátov navrhovať iba politické strany. Federálny zoznam kandidátov musí obsahovať najmenej 200 a nie viac ako 400 kandidátov. Zoznam môže obsahovať aj kandidátov, ktorí nie sú členmi strany, ale ich počet by nemal prekročiť 50% počtu kandidátov na zozname. Federálny zoznam kandidátov možno rozdeliť na federálne a regionálne časti. Federálna časť zoznamu kandidátov môže obsahovať najviac 15 kandidátov (predtým nebolo viac ako 10 kandidátov) [18]. Jedna regionálna skupina strany musí zodpovedať skupine ústavných jednotiek Ruskej federácie, volebnej jednotke Ruskej federácie, jednomandátovému volebnému obvodu alebo skupine jednomandátových volebných obvodov. Regionálna časť federálnej kandidátskej listiny by mala pokrývať celé územie Ruskej federácie. Počet regionálnych skupín musí byť najmenej 35.

V majoritnej časti (v jednomandátových volebných obvodoch) môžu byť kandidáti nominovaní politickými stranami, ako aj vlastnými menami. Na registráciu musí kandidát, ktorý sa prihlásil sám, ako kandidát zo strany, ktorá nemá právo zúčastniť sa týchto volieb bez zbierania podpisov, zozbierať podpisy najmenej 3% voličov zaregistrovaných v danom volebnom obvode, alebo najmenej 3 000 podpisov, ak je v tomto okrsku menej ako 100 000 voličov.

Jeden a ten istý kandidát môže byť nominovaný ako na stranícky zoznam, tak aj na jeden mandátový obvod , ak však vstúpi do Štátnej dumy súčasne ako poslanec  na základe  straníckeho zoznamu kandidátov a aj zoznamu v jednomandátovom volebnom obvode, bude sa musieť vzdať jedného zo získaných mandátov.