Ruská federácia plánuje zaviesť bezvízový režim

Prezident Vladimir Putin poveril vládu, aby pripravila návrhy, ktoré by umožnili bezvízový styk s Ruskom bez ohľadu na princíp reciprocity a to bez ohľadu na to, či Rusi potrebujú na vstup do týchto krajín víza.

Vladimir Putin navrhol zaviesť takýto režim pre cudzincov na turistické, obchodné a vzdelávacie účely, ako aj na účasť na športových a kultúrnych podujatiach. Inštrukcia bola zaslaná vláde, ministerstvu zahraničných vecí, ministerstvu vnútra a FSB. Úrady musia predložiť správu o pokroku do 1. júna 2023.

Prezident tiež nariadil obnoviť platnosť elektronických víz pre občanov „spriatelených“ krajín a zvýšiť platnosť viacvstupových turistických víz. Okrem toho prezident nariadil zvýšiť objem leteckej dopravy s týmito krajinami.

Podľa ďalšieho pokynu prezidenta by mali rezorty rozšíriť prax bezvízového vstupu a prechodného pobytu pre cestujúcich na výletných lodiach na všetky subjekty. Teraz toto pravidlo platí len pre Petrohrad. Všetky príkazy boli vydané na základe výsledkov zasadnutia Štátnej rady.

V apríli prezident podpísal dekrét „O odvetných opatreniach vízovej povahy v súvislosti s nepriateľskými akciami cudzích štátov“. Pre diplomatov, politikov a novinárov z týchto krajín ruší zjednodušený vstup do krajiny.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.