Ruská federácia: klesla platobná bilancia krajiny

MOSKVA – Kladné saldo bežného účtu platobnej bilancie Ruskej federácie v januári až februári 2023 sa podľa predbežných odhadov znížilo 2,9-krát – na 12,9 miliardy USD v porovnaní s 37,7 miliardami USD v januári až februári 2022, uvádza v materiáloch na webovej stránke Centrálnej banky Ruskej federácie.

Kladné saldo zahraničného obchodu s tovarom a službami Ruskej federácie sa v januári až februári 2023 znížilo 2,8-krát – na 15,3 miliardy USD v porovnaní so 43,5 miliardami USD za rovnaké obdobie v roku 2022.

Výrazné zníženie prebytku bilancie tovarov a služieb bolo spôsobené poklesom hodnoty vývozu tovarov na pozadí poklesu fyzických objemov dodávok a svetových cien pre hlavné skupiny ruského exportného tovaru, centrálny Banka vysvetlila.

Pokles celkového deficitu primárnych a sekundárnych dôchodkov bol spôsobený najmä poklesom objemu investičných príjmov vyplácaných ruskými spoločnosťami v prospech nerezidentov, poznamenala Bank of Russia.

Regulátor zároveň zdôraznil, že kladné saldo finančného účtu bolo tvorené poklesom záväzkov voči nerezidentom a nárastom zahraničných aktív ruskej ekonomiky.