Ruská centrálna banka sa kúpe v zlatých rezervách

Rezervy menového zlata zahrnuté do zlatých a devízových rezerv Národnej banky Ruska vzrástli vo februári na 91,64 miliardy dolárov v ekvivalente dolára, vyplýva z údajov regulátora. Toto je rekordný údaj o najnovšej histórii Ruska.

Zlaté rezervy vzrástli vo februári o 2,4%. Ich podiel na rezervách zlata sa zvýšil – z 18,8 na 19 percent. Celkový objem rezerv sa tiež zvýšil o 1,4 percenta na 482,8 miliárd dolárov.

Hlavným zdrojom rastu rezerv v posledných mesiacoch bol prehodnotenie výmenných kurzov a dodatočné príjmy z ropy a plynu smerované do Národného fondu pre bohatstvo, ktorý je zahrnutý do devízových rezerv v súlade s rozpočtovým pravidlom.

V roku 2018 sa zvýšili aj zlaté rezervy v Rusku vrátane zníženia investícií v dolároch – najväčší odtok bol zaznamenaný na jar.

Zlaté rezervy sú spravované centrálnou bankou a sú tvorené nadmerným tokom cudzej meny do krajiny, ktorú získavajú vývozcovia. V prípade deficitu platobnej bilancie sa používajú na pokrytie: dovozcovia môžu kúpiť chýbajúcu menu pre svoje potreby od centrálnej banky.